Skutans Samfällighet

Välkommen till oss och vår förening i Torslanda.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.
Styrelsen      
Ordförande Kent Bergebring 0736793686 E-post
Kassör Christopher Skaug   E-post
Sekreterare Andreas Almér   E-post
Suppleant Mats Hallingström   E-post
Suppleant Mats Svanström   E-post
Övriga      
Gårdskarl Thomas Sundqvist   E-post
Gräsklipparansvarig Ulf Theander   E-post
Revisor Martin Bergström   E-post
Revisor Marie Andersson   E-post
Valberedning Ulf W Johansson   E-post
Valberedning Janeric Mårtensson   E-post