Styrelsen håller nu på som bäst att uppdatera allt som har med våran grannsamverkan att göra.

Kontakten med våran komunpolis Daniel är också uppdaterad.

SSF Grannsamverkan appen finns att ladda ner och en redan skapad grupp som heter Skutans Samfällighet om man vill ansluta sig till den som ett komplement till våran befintliga mejl lista. Våra grannområden har delvis börjat använda den.

Bilden på höger sida visar vilka utav våra grannar som använder appen. Dom har en röd/gul triangel där även vi nu är med.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Här hittar du 24 filmer om Grannsamverkan och hur du startar upp verksamheten.

Dessutom finns en rad filmer som beskriver hur du kan säkra upp ditt hem genom förebyggande åtgärder såsom mekaniska skydd och larm.

Grannsamverkan i vårat närområde.