Utökad Grannsamverkan

Grannsamverkan mot brott.

Skutans Samfällighetsförening ingår nu i ett större nätverk utav föreningar där avsikten är att i första hand dela med sig utav information emellan varandra i ett brottsförebyggande syfte.

Det innebär att vi kommer att dela med oss till våra grannföreningar det vi uppmärksammar och ser i vårat område och att även vi kommer att få e-post skickade till oss när våra grannföreningar har uppmärksammat något i sitt närområde som dom vill dela med sig utav.

Vi hoppas genom detta att vi alla kommer vara mera uppdaterade på vad som händer och sker i våra närområden. Skutans samfällighet är nummer 6 på kartan och dom övriga är Kölvägen/Stagvägen, Hjuvik/Dalen, Hällsvik, Andalen/Hålta samt Klockbojens grannsamverkan.

Varje förening har utsett en kontaktperson som är den som bedömmer om informationen är relevant för grannföreningarna och i sådant fall då vidarbefodrar informationen till övriga kontaktpersoner som i sin tur skickar ut informationen i respektive förening.

Områdeskarta