Årsmöte 2021

Poströstning den 29 april, Skotvägen 7, klockan 17:30 - 19:00 Välkomna.

Nu är det dags att börja motionera och nominera till årsmötet 2021.
Ett år går fort och det är nu dags att börja planera inför föreningens årsmöte som i år kommer hållas via poströstning den 29 april.

Motion till årsmötet
Har du en bra idé och vill skriva en motion till styrelsen så behöver vi ha din motion senast den sista februari (2021-02-28). Motioner kan skickas till "styrelsen@skutans.se.” eller läggas i föreningens brevlåda på Skotvägen 7. Använd gärna mallen som du hittar längst ner på denna sidan när du skriver din motion.

Nominera till styrelsen samt syssloperson
Som medlem i föreningen är det du som föreslår till valberedningen vem du tycker skall ingå i styrelsen samt vara syssloperson i området . På årsmötet väljs sedan bland dessa kandidater.
Alla kan nominera vem som helst och även sig själv men det är bra om personen är vidtalad och beredd att hoppa på ett uppdrag, Du kan nominera fram till tre veckor innan årsmötet (2021-03-24). Nominering sker till ”valberedningen@skutans.se” eller via direktkontakt med någon i valberedningen.

Valberedare: Ulf W Johansson, Janeric Mårtensson och Ulf Theander.
I år skall vi genomföra följande val:

1 Styrelseledarmot - Ordförande
1 Styrelseledarmot - Sekreterare
2 Suppleanter i styrelsen
1 Revisor
1 Revisor suppleant
1 Gårdskarl
1 Gräsklipparansvarig

På årsmötet väljs även valberedning utav medlemmarna på årsmötet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Skutans Samfällighet