Höstens städdag 2021.

Den 25 september med extra årsstämma

Precis som sist komma vi att sätta igång var och en för sig klockan 09:30. Du väljer om du vill städa på det nedre grönområdet/lekplatsen eller en av de övre grönområdena. Därmed skippar vi återigen den gemensamma samlingen innan start. Vi sprider ut oss och du skriver upp dig på deltagarlistan där du städar. Vi avrundar som vanligt strax före klockan 12:00, då du skriver ut dig på samma deltagarlista som du skrev in dig på. Till skillnad från sist kommer vi dock ha korvgrillning i nedre lekparken och den börjar vid klockan 12:00.

Den extra årsstämman startar 12:30.

Direkt efter korvgrillningen kör vi den extra föreningsstämman på samma ställe. Där ska vi framför allt rösta om motionen gällande permanenta fartgupp.

Vi kan inte lova fint väder, men visst löser vi ett glatt humör!

Har du själv inte möjlighet att närvara på extrastämman kan du alltid be någon annan rösta för dig via fullmakt.

Fullmakt

Varmt välkomna!

Att göra lista


Övre lekplatsen
Rensa sandlådan från ogräs
Lägga täckbark där det behövs
Rensa grusgångar efter behov
Olja in bänkar o bord

Nedre lekplats
Rensa sandlådan från ogräs
Lägga täckbark där det behövs
Rensa grusgångar efter behov
Olja in bänkar o bord

Övriga området
Täckbark där det behövs
Se över komposterarna så att det ser bra ut
Såga av dom nedersta grenarna på buskar och träd så att det går att köra med gräsklipparen.

Parkeringar
Ta bort ogräs runt staket
Sopa upp grus

Miljöhus
Tvätta av miljöhusen
Tvätta ur soptunnorna
Ta bort ogräs runt huset