Biets Samfällighetsförening

Välkommen till Biet i Umeå

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen

 • Ordförande
  • Royne Söderström
 • Ledamöter 
  • Cassandra Edberg
  • Claes Bredemo
  • Fredrik Magnusson
  • Tommy Karlsson
  • Malin Källberg
  • Stina Lindbäck
 • Suppleanter
  • Thomas Ingvarsson
 • Valberedning
  • A
  • B