Dålig inomhusluft - en hälsofara

Allt fler människor blir sjuka av inomhusluften hemma. Ventilation och byggnadsmaterial är några riskfaktorer, men en del av den dåliga luften orsakar vi själva. Men hur vet du om huset du bor i kan vara en hälsofara?

Villaägarna har pratat med Justina Björklund vid Stockholms universitet som är expert på farliga kemikalier i luften inomhus. Hennes avhandling handlar om bromerade flamskyddsmedel som finns överallt i våra hem.

Farliga partiklar samlas i damm

– Partiklar med dessa ämnen frigörs vid värme och sprider sig i luften som vi andas in. Finns det damm binder det de skadliga ämnena. Barn är särskilt utsatta för exponering via dammintag eftersom de ofta leker på golvet och stoppar händer, leksaker och andra föremål som har varit i kontakt med dammet i munnen, säger Justina Björklund.

Exponering för flamskyddsmedel och andra hormonförstörande ämnen kan leda till sämre fertilitet, fetma, cancer, begåvningshandikapp och för tidig pubertet, visar samstämmig forskning från hela världen.

Finns det damm binder det de skadliga ämnena

– Det är svårt att undvika flamskyddsmedel eftersom de är långlivade, svåra att bryta ner och finns överallt. Däremot kan vi göra mycket för att förebygga att de farliga ämnena förorenar luften inomhus, säger Justina Björklund.

– När flamskyddsmedel frigörs från produkter som tv, mattor, datorer, telefoner, textilier, möbelstoppning, madrasser, elektronik, kablar med mera, binds de i små partiklar i luften som vi andas in.

Heltäckningsmatta ingen bra idé 

De kan också binda ihop med andra partiklar och bilda damm som trillar ner på golv, hyllor och mattor. Därför har Justina Björklund sparsamt med mattor och hon städar ofta. Hon avråder absolut från heltäckningsmattor, för mattor är både en reservoar för och källa till partiklarna som innehåller kemikalier*.

En solig dag ser vi med blotta ögat moln av dammpartiklar som virvlar runt i luften i våra hem. Dammet lägger sig inte bara på barnens leksaker utan också på frukten i skålen och på så sätt får vi i oss ämnena också genom det vi äter.

Läs innehållsförteckningen

Justina Björklund påpekar att kemikalierna finns överallt inomhus – i kläderna, leksaker, vattenavstötande textilier, teflonpannor, hygienprodukter, plastkablar, linoleumgolv och elektronik. Det är svårt att skydda oss mot allt men vi kan göra kloka val som kan eliminera en del risker.

– Läs innehållsförteckningen och ta reda på vilka ämnen man bör undvika!

– Det hjälper att lagstifta, men när en typ av kemikalie blir bannlyst kommer snabbt en ersättning som man inte vet något om. Forskning kommer ofta i gång först när en produkt redan finns på marknaden så det tar tid att upptäcka riskerna, säger Justina Björklund.

Justinas 9 tips för bättre luft i villan

  • Se till att ventilationen fungerar
  • Åtgärda bristfällig huskonstruktion
  • Undvik damm genom att städa ofta
  • Rengör frånluftsventilerna ofta
  • Rengör filter på spisfläkten ofta
  • Lär dig vilka ämnen som är farliga
  • Läs innehållsförteckningen på allt du köper
  • Välj dammsugare med bra filter
  • Vädra ut flamskyddsmedel i nyköpt elektronik

 

*Golvbranschen är av annan uppfattning och hänvisar till en studie gjord i Tyskland 2005. I studien jämfördes mängden partiklar i andningszonen i rum med släta golv och textila heltäckande golv. Enligt studien var 50 procent mindre mängd partiklar i luften i rum med textila golv. Slutsatsen var att mattor binder det damm som finns och hindrar det från att virvla runt lika lätt som på hårdgjorda golv.