Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Ljusblå villa

Sista chansen att mäta radon

Perioden för att mäta radon i bostaden är mellan oktober och april. Eftersom radon är skadligt, finns gränsvärden för hur mycket som får finnas i ditt hus.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att radonmätning bör övervägas om det är mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen. Efter en husrenovering kan det också vara en bra idé att göra en mätning eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken. Dessutom förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten radonmätning om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

- Om du bytt fönster eller gjort andra ändringar som påverkat ventilationen bör du också göra en ny radonmätning, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Hur går en radonmätning till?

Du beställer enklast dosor från de samarbetspartners som finns bland våra förmåner under kategorin Bygg & renovering. De erbjuder rabatterade priser på radonmätning, konsultation och radonsanering.

Dosorna hängs upp i huset enligt anvisningar från leverantören. Mätperioden bör vara mellan 2 och 3 månader. Efter mätperioden skickas de tillbaka för analys. Du får sedan ett protokoll med aktuella värden för din mätning.

Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Vad ska jag göra om mitt hus har för höga gränsvärden?

Det finns flera olika åtgärder som du kan vidta om du har för höga riktvärden för radon i inomhusluft. Kontakta Villaägarnas rådgivningsavdelning för råd och tips.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.