Så sanerade vi huset från radon

Familjen Hellström-Pelcman radonsanerade sitt radhus i Sollentuna och är mycket nöjd med resultatet. Huset hade både markradon och radon från blå lättbetong. Men det kostade nästan 100 000 kr och någon garanti för bestående låga värden finns inte.

I det trevliga tvåvåningshuset norr om Stockholm tar Tommy Hellström och Margit Pelcman emot med sina två barn Matilda, 8 år, och Molly, 5 år. Det syns inte ett spår av radonsaneringen eftersom planlösningen i huset var optimal när det gällde att dra alla fula rör i förråd och garderober.

Under riktvärdet på 400 becquerel

Tommy och Margit köpte huset 2003. Det är på 125 kvadratmeter och byggdes på 1970-talet. Förre ägaren hade gjort en radonmätning 1997 och den visade 370 becquerel, vilket var under dåvarande riktvärdet 400 becquerel.

–Men när riktvärdet halverades till 200 becquerel år 2004 blev vi fundersamma. Vi hade ju en liten dotter som vi inte ville utsätta för risker, säger Tommy Hellström.

En ny mätning visade 580 becquerel i årsmedelvärde och det var alltså nästan tre gånger högre än det nya riktvärdet. Tommy var mer orolig än Margit.

–Jag är kemist och har labbat och slabbat i många år med gifter som sannolikt är farligare än radonet, säger Margit och skrattar.

Familjen bestämde sig i alla fall för att sanera, inte minst för att de var klara över att vid en framtida försäljning av huset skulle priset bli lägre om det fanns radon.

Vi tog in offerter från tre firmor och bestämde oss för den som hade den bästa lösningen

–Vi tog in offerter från tre firmor och bestämde oss för den som hade den bästa lösningen. Det var inte priset som var avgörande, säger Tommy.

I huset fanns både markradon och byggmaterial av blå lättbetong. Ofta åtgärdar man radonläckaget från byggmaterialet med ökad ventilation och markradonet med tätning av bottenplattan eller en radonsug.

Självdrag som enda ventilation

Tommy och Margit satsade på att det skulle räcka med att öka ventilationen. Huset hade självdrag som enda ventilation. De hade tidigare direktverkande el som uppvärmning. Nu installerades en värmeväxlare med extra värmetillförsel.

Hela aggregatet finns på vinden och tar ganska stor plats tillsammans med en mängd tjocka och fula rör som sedan förgrenar sig neråt i huset via förråd och garderober.

I kök och badrum sitter frånluftsventilerna medan tilluftsintagen finns i sovrummen och vardagsrummet. Via en manöver-panel reglerar man temperaturen.

Det är ett behagligt och friskt inomhusklimat i huset, känner man som besökare. Inte heller hörs något buller i bostadsrummen, men på vinden är ljudnivån hög. Så om inte vinden hade funnits hade familjen kunnat få bullerbekymmer vid placering någon annanstans.

Efter radonsaneringen visade mätningar ett årsmedelvärdet på 160 becquerel, alltså under gränsvärdet. När det nu kommer nya diskussioner om en sänkning av riktvärdet till 100 becquerel är Margit och Tommy tveksamma till ytterligare åtgärder.

–Kanske vi skulle mäta igen, säger Tommy Hellström, men Margit Pelcman skakar på huvudet. Hon tvivlar på att hälsorisken skulle motivera det.

Lösningen

Så här ser en del av det ventilationssystem ut, som ska hålla nere radonmängden i huset. Från vinden förgrenar sig en mängd tjocka rör neråt i huset via förråd och garderober. I garderoben döljs de skrymmande ventilationsrören som krävs för att hålla nere radonnivåerna.

   

Text:  Marianne Hühne von Seth

Bild: Fredrik Stehn

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.