Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

När huset sätter sig

En spricka på grunden behöver inte vara hela världen. Men kom ihåg att hålla koll på sprickan även om den är liten. Om sprickan växer kan det vara fråga om en sättningspricka.

Sättningssprickor uppstår när marken under huset inte längre orkar stötta upp grunden. Förutom sprickor på fasad och grund kan du upptäcka sättningar genom att golven i huset börjar luta eller dörrarna i huset blivit sneda. Vill det sig illa kan det bli både dyrt och jobbigt att få ordning på huset igen.

En villaägare som har drabbats av just sättningssprickor är Stefan Roxell.

Stefan bor i ett betonghus med källare i Värmdö kommun. För ungefär sex år sedan upptäckte han små sprickor i putsfasaden, men tänkte inte så mycket mer på det. Nu är situationen en annan. Sprickorna har vuxit så mycket att han kan stoppa in en hand.

- Jag jobbar till sjöss och har inte varit hemma så mycket på den senaste tiden. Jag fick en chock när jag upptäckte hur stora sprickorna hade blivit, berättar Stefan.

Stefan anlitade en geolog som var ute på tomten för ta reda på vad sättningen beror på. Tyvärr kunde geologen inte ge något definitivt svar. 

- Jag fick inga klara besked. Enligt geologen var sättningen sannolikt en konsekvens av sommartorkan, men det gick inte att säga med säkerhet. Geologen drog en parallell till att låta bli att vattna sin blomkruka i ett halvår. Jorden sjunker ihop. Samma sak kunde ha hänt med mitt hus. Jag vet att de har sprängt på grannfastigheten när jag var bortrest. Men det går inte att bevisa att sprängningarna ligger bakom sättningen heller. Företaget som sprängde gjorde nämligen inte några mätningar.

Geologen drog en parallell till att låta bli att vattna sin blomkruka i ett halvår. Jorden sjunker ihop.

Stefan berättar också att han inte får någon ersättning från sitt försäkringsbolag.

- Jag får inte en krona från försäkringsbolaget eftersom jag inte kan bevisa vad sättningen beror på. Jag kan inte bevisa att sättningarna beror på torkan, eller grannens sprängningar för den delen. Jag blir tvungen att ta ett lån på huset för att täcka kostnaderna. Men värst är ändå den ständiga oron att det ska bli värre, att huset rasar ihop helt enkelt. Jag sover dåligt och har mardrömmar, avslutar Stefan.

Jag får inte en krona från försäkringsbolaget eftersom jag inte kan bevisa vad sättningen beror på. 

Geoexperten om marksättningar

 Villaägarna tog en pratstund med Eva Rönnberg på företaget Geoveta.

- Vad marksättningar beror på skiljer sig åt från fall till fall. Men ofta är vatten med i ekvationen, antingen för lite eller för mycket. Om vatteninnehållet i jorden minskar kan en lerig jordart krympa med sättningar som följd. Är det för mycket vatten kan material ruttna eller transporteras bort med sättningar som följd.

Enligt Eva Rönnberg kan hus spricka på grund av vibrationer orsakade av till exempel sprängningar. Strukturella skador kan uppkomma av vibrationer och även orsaka omlagringar av material i marken med sättningar som följd. Markarbeten kan generellt ändra vattenflödena, både ytligt och i grundvattnet, vilket i sin tur kan orsaka uttorkning eller översvämning med sättningar som följd.

- Problem med sättningar är mycket vanliga om huset har så kallad delad grundläggning. En delad grundläggning betyder att huset står på olika material så som att en del av huset står på berg och en annan del står på lera. Ett hus med samma grundläggning är mindre känslig för sättningar, avslutar Eva

Villaägarnas jurist Terese Wallinder om sprängning 

- För att ha rätt till skadestånd behöver man i normalfallet fullt ut bevisa vad som ligger bakom en skada. Men det gäller inte sprängningar. Om det finns en övervägande sannolikhet för att det är sprängningen som orsakat skadan, kan man ha rätt till ersättningen från sprängaren. Övervägande sannolikhet innebär att det ska vara mer troligt att skadorna beror på sprängningen än något annat.

Källa: sustend.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.