Vatten och plask
Rinnande vatten ur rör

Allt om att dränera huset

Att dränera om ett hus är ofta ett omfattande jobb. Är det verkligen är en nödvändig investering eller kan du använda pengarna till något roligare? Villaägarnas byggnadstekniska expert, Patrik Wendelius, ger dig svaren när du verkligen behöver dränera.

Lite fukt i källarhörnen behöver inte vara hela världen. Det kan till och med vara en fördel om du vill förvara rotfrukter där. Men om källaren är ett förråd för till exempel kläder och papper bör du vara mer uppmärksam på fukten. Det samma gäller om du planerar att inreda källaren till bostad. 

Flera skäl att dränera huset

Ett hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig orsak, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du exempelvis planerar att bygga till eller anlägga en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera. För att låta bli att dränera kan bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador. 

Lite fukt i källarhörnen behöver inte vara hela världen

Alla källare behöver dock inte dräneras även om det teoretiskt skulle kunna anses finnas ett behov. Vår byggnadstekniske rådgivare Patrik Wendelius brukar ge äldre personer rådet att avstå från att dränera.

- Jag rekommenderar bara dränering om det är absolut nödvändigt. Det finns roligare saker att använda pengarna till än att ge framtida köpare en ”dräneringsrabatt” när villan säljs. Den gamla dräneringen kan fungera i femtio år, speciellt om källaren bara används som källare och inte som förråd för kläder eller annat organiskt material.

Till skillnad från vad många tror kan en fuktdrabbad källare faktiskt användas till förvaring. Men då gäller det att det inte är för fuktigt. Ett tips är att lägga ut en ullmatta på golvet eftersom den tål viss fukt. Men tänk på att det ska inte stå några saker på mattan om den ska göra någon nytta. De sker man tänker förvara bör man istället ställa upp på hyllor.
En smart investering är också en så kallad hygrometer. Den visar hur mycket fukt som finns i rummet. Om den relativa fuktigheten ligger kring 40-60 procent finns det ingen anledning till oro. Men om fukten sticker iväg över 75 procent är risken stor för skador.

En hygrometer är en bra investering. Den visar hur mycket fukt det är i rummet.

Välj rätt dräneringsmetod

När du ska välja ny dränering, eller som Patrik Wendelius föredrar att kalla det ”utvändigt fuktskydd under mark”, anser han att den bästa lösningen är att förse ytterväggen med en kapillärbrytande isolering av cellplast. Vinsterna med den metoden är flera enligt Patrik. Dels kan jordmassorna som schaktas återanvändas. Dels blir källarens ytterväggar varmare när cellplaster tillåter väggarna torka upp utifrån. Att använda en plastmatta som utvändigt fuktskydd är jämförelsevis en sämre metod eftersom den kalla marken gör att fukten fastnar i väggarna istället för att vandra ut.

Platta på mark och torpargrund

Hus som står på platta på mark behöver också dräneras om. Principerna är desamma som vid källardränering. Hur djupt dräneringen ska läggas är entreprenörens uppgift att veta, vare sig det rör sig om en källare eller platta på mark. 

Det finns lite olika åtgärder för fuktproblem i torpargrund, men det är sällan dränering som är lämpligast. Den bästa metoden är istället – om det finns utrymme – att täcka marken med plast och sedan 10–20 centimeter stenull eller Hasopor. De utgör ingen brandrisk som cellplast och är mer formbar om marken är lite ojämn.

Liten ordlista för dränering av hus

 • Kapillärbrytande – ett material som hindrar fukten att stiga uppåt. Vid dränering kan till exempel tvättad makadam/singel eller specifika produkter användas för den uppgiften.
 • Organiska material – både levande och dött växtmaterial som till exempel träreglar och textilier.
 • Saltutfällningar – ett tecken på att vägg och källargolv är fuktiga. Vatten och fukt transporteras av de kapillära krafterna och tar med sig salter som finns i mark och jord. När fukten sedan avdunstar fälls saltet ut och liknar kristaller.
 • Stenkista – en grop fylld med sten som täcks med jordmassor och som används för att samla upp till exempel dränerings- och dagvatten. Idag kläs den vanligtvis även med geotextil för att inte slamma igen.
 • Tips när du ska dränera huset

 • Dränera helst när det är som torrast väder, det vill säga under sen vår till tidig höst.
 • Undvik rabatter och jord närmast fasaden. Använd istället makadam eller sten.
 • Se till att ett ”avvägningsprotokoll” ingår i avtalet med entreprenören. Det är ett kvalitetsdokument som visar hur djupt dräneringsledningen ligger.
 • Skriv in i avtalet att när dräneringsledningen är lagd ska ett avvägningsprotokoll upprättas med avvägning av ledningens läge i höjd var 2:a meter i förhållande till en punkt på huset. Det tryggar att ledningen ligger i fall i hela dess längd.

Checklista för att inreda källaren

 • För att skapa en boendeliknande miljö i källaren är det klokt att isolera utifrån, det är den metod som bäst torkar ut källaren.
 • Undvik så långt som möjligt organiska material i konstruktionen. Väggarna reglas upp med stålreglar (använd inte träreglar), som fästs med distanser mot väggen så luft kan cirkulera.
 • Som isolering av väggarna är cellplast bättre än mineralull. Ett alternativ är att undvika isolering helt och hållet. Det ökar energi-förbrukningen, men minskar risken för mögelproblem. Golvet kan beläggas med klinker, eller exempelvis ett laminatgolv på en ventilerande plastmatta.

Mer information om att anlita hantverkare och mall för avvägningsprotokoll, finns till höger och är tillgängligt för dig som medlem.

Källa: Tore Tobiasson.

Du måste vara inloggad medlem för att ta del av dokumenten

Bli medlem  Logga in

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.