Vildsvin i skog
Morötter i grönsaksland
Vildsvin i skog

Kampen om din trädgård

Trädgårdsfantastens mardröm är nog att vakna upp en morgon och hitta sin trädgård ödelagd. Tyvärr är det inte så ovanligt. Ofta är det vildsvin som har varit i farten.

2017 fanns det cirka 200 000 - 300 000 vildsvin i landet. Men det är svårt att veta exakt eftersom det är knepigt att räkna dem. Djuren rör sig på natten och i flockar. Dåliga nyheter för alla trädgårdsvänner är att vildsvinsstammen enligt Naturvårdsverket kommer att fortsätta breda ut sig. Det beror på milda vintrar, ovanligt god tillgång på ollon och att de utfodras för jakt. Att villaägare kommer få fler besök av vildsvin är därför troligt.

Men de flesta tänker nog inte på vildsvin när skadedjur kommer upp som samtalsämne. Antagligen pratar ni nog om den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel. Denna glupska krabat gjorde entré i de skånska trädgårdarna redan på 1970-talet. Fast då var de ganska blygsamma till antalet. Sniglarna åkte med av bara farten när man började importera trädgårdsväxter från Spanien. Under årens lopp har snigeln lyckats finna sig tillrätta över hela landet, och finns nu ända uppe i Vilhelmina.

Mördarsnigeln är här för att stanna

Mördarsnigelns segertåg över landet beror bland annat på dess exceptionella förmåga att föröka sig och att den i stort sett inte har några naturliga fiender förutom människor och mysk-ankor. Men också för att den tilläts spridas. Enligt Ted von Proschwitz, museiintendent, på Naturhistoriska museet i Göteborg borde kommunerna bekämpat sniglarna redan på 1980-90-talen. Istället gjordes ingenting och nu går det sannolikt inte att bli av med dem.

Explosionsartad spridning

Det finns olika orsaker till mördarsnigelns explosionsartade spridning i slutet av 1980-talet. En bidragande faktor var att kommuner inrättade stora och öppna komposter. De blev i praktiken enorma snigelhärdar. Fast det är lätt att vara efterklok. Om vi blickar tillbaka tre decennier var det nog få som insåg eller kunde föreställa sig, att de skulle komma att orsaka sådana omfattande problem.

Färdig snigel på åtta veckor

Den spanska skogssnigeln är en reproduktionsmaskin utan dess like. En enda mördarsnigel är förmögen att lägga upp till 400 ägg, och det tar bara åtta veckor innan äggen har förvandlats till en ny snigel. Men det som gör mördarsnigeln så svårstoppad är att den befruktar sig själv eftersom den är tvåkönad.

Rådjur är också ett vanligt problem

Ett annat utbrett problem i landets villaträdgårdar är rådjur. De finns nästan över hela landet men är koncentrerade till mellersta och södra Sverige där tillgången på bete är som bäst. Men det finns stora lokala variationer även här. Rådjuret är ett vandrande djur till sin natur. Hur många rådjur det finns totalt i landet är svårt att säga eftersom det inte finns någon nationell övervakning. Ingen samlad bild. Det som finns är jaktstatistik men den avser bara vissa områden.

Rådjuren älskar din trädgård

Det som däremot är tämligen lätt att konstatera är att rådjuren älskar din trädgård. Tillgången på mat är förträfflig, och om det finns skyddade platser som exempelvis folktomma tomter eller lugna buskage i närheten stannar de gärna kvar i ditt bostadsområde. Din trädgård är inget svårt val för rådjuret. Alternativet är att det måste vandra omkring i skog och mark där det är svårare att hitta mat.

Kaxiga rådjur

Men frågan är varför det är så svårt att bli av med rådjuren? För de verkar inte bryr sig nämnvärt när man försöker skrämma bort dem. På sin höjd får du en irriterad blick och sen tuggar de bara vidare i godan ro. Och skulle man kasta något tillhygge i deras riktning skuttar de bara lite åt sidan, eller i bästa fall hoppar de över till granntomten för att komma tillbaka lite senare. För att få svar på varför rådjuren beter sig som de gör, har vi pratat med Per Risberg, handläggare och rådjursexpert på Naturvårdsverket.

- Att rådjuren är orädda beror helt enkelt på att de fostras på det sättet. Troligen var det ett rådjur väl tillbaka i tiden som insåg att människan inte var något allvarligt hot, och förde denna lärdom vidare till sina kid. Rådjur är smarta djur. 

Faktum är att deras oräddhet bara förstärks när människor försöker skrämma bort dem och inget allvarligt händer. Älgar ska man däremot inte försöka få bort på egen hand. De kan tillskillnad från rådjur gå till attack. Det bästa är att ringa polisen om det finns en aggressiv älg i trädgården, säger Per.

Ett annat problem är att nya rådjur letar sig in på tomten när man väl har blivit av med de gamla.

- Om ett antal rådjur har bosatt sig på ett och samma ställe finns det förmodligen ungdjur i närheten. Det innebär att om en jägare skulle skjuta av djuren kommer förmodligen dessa ungdjur att ta deras plats. Rådjuren vandrar ju också. Sannoliketen är därför stor att en annan flock med rådjur går förbi och upptäcker din trädgård, avslutar Per.

Källa: jagareforbundet.se, Villaägaren, wikipedia.se, gp.se

Sniglarna åkte med av bara farten när man började importera trädgårdsväxter från Spanien

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.