Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Parkslide
Parkslide

Parkslide ödelägger din trädgård

Växten ser trevlig ut med sina vita blommor. Och det är svårt att tro att den kan ställa till med några större problem. Men faktum är att rötterna är så starka att de kan ta sig igenom asfalt. Det bästa du kan göra är att gräva upp rötterna och täcka marken med svart plast.

Parkslide kom till Sverige från Ostasien som prydnadsväxt på 1800-talet. Från början gjorde den inget större väsen av sig. Växten hade som de flesta prydnadsväxter fina blommor och dessutom gick den röda stammen att äta (smakar rabarber). I förvildat tillstånd är parkslide dock allt annat än angenäm.

I Ostasien hålls parkslide i schack av en inhemsk bladlus, men i Sverige har den inga naturliga fiender. Tillåter man parkslide få fäste i trädgården tar den död på all annan växtlighet i sin närhet.

Hur blir jag av med växten?

Parkslide finns på flera håll i landet och biologer följer noga dess utbredning. Skälet är att det är nästan omöjligt att bli av med växten. Rötterna är så starka att de kan ta sig igenom asfalt och biologiska bekämpningsmedel hjälper inte. För att med säkerhet bli av med växten behöver du gräva upp de djupa rötterna och täcka marken med svart plast i flera år.

Att slänga rötterna på komposten är ingen bra idé eller åka till återvinningen för den delen. Det räcker att en liten bit rot slipper undan så kan parkslide få fäste igen. Istället ska du låta rötterna torka upp ordentligt och elda upp dem. Askan bör man vara försiktig med då det kan finnas kvar rotrester.

Parkslide ska bekämpas!

Inom EU-kommissionen pågår ett arbete med att bestämma vilka växtarter som ska bekämpas i EU. Sverige vill att parkslide ska finnas med bland dessa växter. Tyskland anser däremot att det är meningslöst eftersom parkslide är så spridd att det inte är någon idé att bekämpa den.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.