Bina kämpar för sin överlevnad

Sveriges vildbin ligger illa till. Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige och en tredjedel är hotade. Matbrist, för få boplatser och bekämpningsmedel är några av orsakerna. Men det finns hopp. Insikten om vildbinas utsatthet ökar och intresset för biodling har aldrig varit större.

Honungsbina klarar sig överlag bra och biodling har aldrig varit så populärt som nu. Men vildbina har det tufft. Deras mat försvinner i takt med att storskaligt jordbruk och skogsplanteringar breder ut sig på bekostnad av ett mer blandat landskap och betesmarker. Bina behöver en mångfald av växter för att frodas. Vild och naturlig flora. En bristvara i det moderna samhället.

Anna Lind Lewin är kommunikationsansvarig på föreningen Svenska Bin. En förening för landets biodlare som marknadsför svensk honung och informerar om binas viktiga pollineringsarbete.

- Bina lider av matbrist på grund av hur vi har planerat vårt samhälle och lantbruk. Det odlas en gröda i taget, som blommar under en begränsad tid. Vi kan ta rapsen som exempel. Rapsen ger bina väldigt mycket mat, men när den tar slut finns det inget mer. Alla bin kämpar för att överleva, men värst är det för vildbina. De är så kallade solitära bin som lever ensamma i små samhällen och är därför mer utsatta än honungsbin som lever i stora samhällen. Honungsbina hålls dessutom som husdjur och får hjälp av biodlaren, säger Anna Lind Lewin. 

Samtidigt som många vilda bin kämpar för sin överlevnad har intresset för honungsbin aldrig varit större.

- Biodling har blivit så populärt att det är svårt för föreningarna runt om i landet att hinna med och utbilda folk och ge plats på kurser. Det är otroligt positivt, säger Anna.

Anna berättar att det finns många duktiga biodlare i landet och kvalitén på svensk honung är hög. Trots det importerar vi faktiskt 50 procent av all honung som vi konsumerar, så det finns utrymme för fler biodlare.

Bina flyger kort

Om du funderar på att skaffa honungsbin finns det lite att tänka på. Först och främst ska bikuporna placeras på en vindskyddad och lugn plats. Närhet till blommande växter är också en förutsättning. Just honungsbin kan annars flyga upp till 3 km för att hitta mat. På senare tid har det blivit populärt att sätta bikupor på tak i stan. Det är en positiv utveckling, men det kan riskera att bli lite väl tufft för bina eftersom det ofta är blåsigt och för långa avstånd till mat i en urban miljö. En sak att tänka på är att beroende på var i landet du bor brukar bina komma igång i april eller i maj. För att redan i augusti/september börja förbereda sig för vintern. Under den perioden måste det finnas tillgång på mat för att bina ska överleva.  

Ökad medvetenhet om bin

Att bina fyller en viktig funktion i vårt samhälle råder det ingen tvekan om. En tredjedel av allt vi äter är beroende av att bina kan pollinera. Enligt Anna ökar medvetenheten om binas utsatthet, och vilka konsekvenser det kan få för oss människor.

- Vi märker av en jättestor efterfrågan på kunskap, så det börjar verkligen att vända. Men vi behöver ändra vår inställning till trädgårdsskötsel, och inte putsa och rensa bort allt som är bra för insekterna. Det gör ingenting att de är lite maskrosor eller äng i ena änden av trädgården. Allt behöver inte vara superstädat. Låt det bli en levande trädgård och lämna lite ris och ved i en hörna – en murken trädstam kan bli ett hem för många djur, säger Anna Lind Lewin.

Om du vill ha en levande trädgård ska du också undvika bekämpning av ogräs och skadegörare med gifter.

- Använd inte Roundup och andra gifter i din trädgård. Det finns miljövänliga alternativ som fungerar utmärkt. Spara också buskage och speciellt växter som sälgen. De ger viktig föda till bina, avslutar Anna.

 

Din växtguide!

Genom att välja vissa blommor, buskar, träd och örter kan du hjälpa bina. Föreningen Svenska Bin och nätverket Pollinera Sverige har tagit fram en lista med ett urval av växter som bina gillar extra mycket. Klicka här så kommer du direkt till guiden.

Rädda våra bin

Läs om hur du kan hjälpa till och rädda våra bin. Allt du behöver veta och lite till hittar du här på Naturskyddsföreningens hemsida.