Parkslide ödelägger din trädgård

Växten ser trevlig ut med sina vita blommor. Och det är svårt att tro att den kan ställa till med några större problem. Men parkslide får andra ogräs att verka harmlösa. Rötterna är så starka att de kan ta sig igenom asfalt och biologiska bekämpningsmedel hjälper inte.

Parkslide kom till Sverige från Ostasien som prydnadsväxt på 1800-talet. Från början gjorde den inget större väsen av sig. Växten hade som de flesta prydnadsväxter fina blommor och dessutom gick den röda stammen att äta (smakar rabarber). I förvildat tillstånd är parkslide dock allt annat än angenäm.

I Ostasien hålls parkslide i schack av en inhemsk bladlus, men i Sverige har den inga naturliga fiender. Tillåter man parkslide få fäste i trädgården tar den död på all annan växtlighet i sin närhet.

Nästan omöjlig att utrota

Parkslide finns på flera håll i landet och biologer följer noga dess utbredning. Skälet är att det är nästan omöjligt att bli av med växten. Rötterna är så starka att de kan ta sig igenom asfalt och biologiska bekämpningsmedel hjälper inte. För att med säkerhet ta kål på parkslide bör de djupa rötterna grävas upp och marken täckas i flera år med svart plast.

För att med säkerhet ta kål på parkslide bör de djupa rötterna grävas upp och marken täckas i flera år med svart plast.

Att slänga rötterna på komposten är ingen bra idé eller åka till återvinningen för den delen. Det räcker att en liten bit rot slipper undan så kan parkslide få fäste igen. Istället bör man låta rötterna torka upp ordentlig och elda upp dem. Askan bör man vara försiktig med då det kan finnas kvar rotrester.

Tyskland har gett upp kampen

Inom EU-kommissionen pågår ett arbete med att bestämma vilka växtarter som ska bekämpas inom EU. Sverige vill att parkslide ska finnas med bland dessa växter. Tyskland anser däremot att det är meningslöst eftersom parkslide är så spridd att det inte är någon idé att bekämpa den.

Källa: DN, JP.se, Natursidan.se, NVP.se, Olandsbladet.se