Vattenjoniserare ger kemikaliecocktail - inte hälsosamt alls

Vattenjoniserare sägs producera alkaliskt hälsobefrämjande vatten. De säljs med marknadsföringsargument som att det bidrar till naturlig viktnedgång, ökar möjligheterna att träna med mera. Men det stämmer inte.

Vattenjoniserarna kostar några tusenlappar i handeln och säljs till konsumenter som är oroliga för sitt vatten. Villaägarna har varit i kontakt med professor emeritus Stephen Lower vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada, som har klargjort att apparaterna inte är något att ha.Vattenjoniserarna är egentligen dyra elektrolysapparater.

Vid elektrolys delas en substans sönder genom att en elektrisk ström leds genom den. Två elektroder med motsatta laddningar sänks ned i lösningen. Det är dock svårt att få till elektrolys i vanligt dricksvatten, då vattnet har för låg ledningsförmåga. Många vattenjoniserare kräver därför att man tillsätter vanligt salt för att få upp ledningsförmågan. Det ger en alkalisk lösning, som främst består av kaustiksoda, natriumhydroxid, vilket kan tappas ur som "alkaliskt vatten". 

Lösningen används vid avloppsrensning

Kaustiksoda är i högre koncentration frätande och används till exempel för avlutning av gamla möbler och för avloppsrensning. Vid elektrolysen kan det även bildas hypoklorsyra och natriumhypoklorit, vilket används som tvättblekmedel.

– Vattenjoniserare ger en kemikaliecocktail, som inte är bättre att dricka än vanligt vatten. Det finns därför ingen särskild nytta med vattenjoniserare, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se