En av fem produkter för kalkrening fungerar

Mycket kalk i vattnet är ett förekommande problem i Sverige. Det ger kalkbeläggningar i bland annat varmvattenberedare, kaffebryggare, och i våtrum. Villaägarna har låtit undersöka fem kalkreningsprodukter och resultatet är nedslående – endast en produkt fungerar bra. Faktum är att ett traditionellt vattenfilter fungerar bäst.

Av de testade produkterna har Callidus traditionella kalkfilter överlägset bäst effekt. Bland de övriga produkterna, där flera säljs i många andra länder, fungerar Softwater dåligt. Electrolux Neocal, Aqua 2000 och Aquabion D20 fungerar inte alls.

- Det är bedrövligt att konsumenter både i Sverige och utomlands luras att köpa    kalkreningsprodukter som inte fungerar, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Exempel på platser i Sverige där det förekommer vatten med mycket kalk är Skåne, Uppland, Jämtland, Västerbotten, Gotland och Öland. Det är också där försäljningen av produkter för att motverka kalkbeläggningar är störst. Villaägarnas test hos RISE visar att ett traditionellt vattenfilter är den överlägset bästa lösningen för att minska problemen med kalkbeläggningar.

Tabellen nedan visar hur mycket kalk som avsattes under testets 2,5 månader i en varmvattenberedare med olika inkopplade vattenreningsprodukter.

 

Produkt och pris exkl. installation

Funktionssätt

Kalkutfällning (mg)

Callidus avhärdningsfilter NF 13 Commander, ca 18 000 kr

Traditionellt vattenfilter mot kalk. Avhärdningsfiltret laddas med salttabletter, ca 25 kg per månad för ett hushåll med normalförbrukning.

20 mg

Softwater SW34 Special, ca 8 000 kr

Vattenreningsprodukter i form av rör med metallbleck inuti, som ska vara i stort sett underhållsfria och lösa problem med kalk i vatten utan användning av salt, el eller magneter.

2 300 mg

Electrolux Neocal, ca 300 kr

4 500 mg

Aquabion D20, ca 8 000 kr

6 500 mg

 Aqua 2000, ca 1 600 kr

Magnetisk vattenbehandlare, som fästs utanpå vattenröret och därmed motverkar utfällning av kalk.

6 700 mg

Referens (ingen kalkavskiljning)

Resultat utan inkopplad produkt

5 400 mg

Villaägarna har även låtit RISE testa om Aquabion D20 – så som företag påstår - kan omvandla kalkens struktur från kalcit till aragonit, som inte fastnar lika lätt utan i högre utsträckning spolas ut med vattnet. Resultatet visar att någon sådan omvandling inte förekommer.

- Vad som är effektivt mot kalkbeläggningar är helt enkelt ett traditionellt vattenfilter. Det är dyrare, men fungerar väl till skillnad från de andra kalkreningsprodukterna, säger Johan Smeds.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.