Byggsatshus kan rasa vid snöoväder

Villaägarna har låtit analysera konstruktionen hos några slumpmässigt utvalda byggsatshus från svenska byggmarknader. Ingen av de tre undersökta byggnaderna tål väderförhållandena i hela landet. Husen riskerar att rasa samman vid större snömängder och vind.

På sommaren är det populärt att köpa en byggsats och själv bygga carport, friggebod eller attefallshus. Många av byggsatserna säljs utan att det klart anges vilka snö- och vindlaster de tål. Ingen av de konstruktioner som Villaägarna låtit en byggnadsteknisk konsultbyrå undersöka är tillräckligt robust för valfri placering i landet, vilket till exempel kan leda till tak som rasar på grund av snölaster.

– Det kan få ödesdigra konsekvenser. Många av dessa byggsatsbyggnader används som gäststugor eller för förvaring av personbilar och annan egendom, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Om man har uppfört en otillräckligt dimensionerad byggnad är det lämpligt att förstärka konstruktionen. Byggnadskonstruktioner ska enligt plan- och bygglagen uppfylla kraven på bärförmåga, stadga och beständighet. I Sverige anges kraven på detta i EKS, vilket är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

Husägaren ansvarig för att kraven uppfylls

Kravet innebär att konstruktionen ska ha en bärförmåga som är minst lika stor som lasteffekten. Den bestäms av bland annat snö- och vindlaster. De snö- och vindlaster som finns i EKS och eurokoderna är generellt angivna och gäller också för friggebodar, fristående garage och attefallshus. Det är småhusägaren som ansvarar enligt plan- och bygglagen för att byggnaden i fråga uppfyller kraven.

Enligt konsumentköplagen gäller bland annat att en vara ska fungera för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Om säljaren vet om eller borde veta om en viktig egenskap som varan har, men inte talar om det för köparen anses varan vara felaktig, när köparen skulle ha avstått från köpet om säljaren hade berättat.

Säljaren ska berätta vad byggsatsen tål

– Hade köparna fått information om att byggsatshusen inte är dimensionerade för väderförhållandena på byggplatsen, skulle man sannolikt ha avstått från köpet. När byggsatsbyggnader säljs utan att konsumenterna får veta att bärförmågan är otillräcklig, är detta därför ett fel enligt konsumentköplagen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Läs hela rapporten: 

Kontroll av byggsatshus

Bilaga 1: Arholma

Bilaga 2: Jabo Visby

Bilaga 3: Snölastzoner

Bilaga 4: Vindlastzoner

 

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se