Mallar och avtal

Använd våra avtalsmallar och titta på våra exempelmallar när du ska bygga hus, hyra ut eller ingå någon annan form av avtal. Med avtalsmallarna säkerställer du att du får med det viktiga och undviker vanliga fällor och problem. I våra exempelavtal ser du vad som är viktigt att ha med i ett avtal. Tillsammans med våra infoskrifter hjälper de dig att undvika vanliga fallgropar.

Ta även gärna hjälp av våra boendekostnadskalkyler och länklista med bra tips på vart du kan vända dig i olika frågor. I våra exempelavtal ser du vad som bör ingå i ett avtal. Våra mallar hjälper dig också undvika vanliga fällor och problem när du ska anlita hantverkare. 

Beställa hantverkartjänster

Använd nedanstående mall om du ska beställa hantverkartjänst i någon form.

Exempelavtal

Ny- och tillbyggnad

Avtalsmallar

Äldre avtalsmallar – använd endast som referens för tidigare ingångna avtal

Exempelavtal 

Allmänna avtalsvillkor för köp av monteringsfärdigt husmaterial

Köpa och sälja bostad 

Avtalsmallar

Hyra ut bostad

Avtalsmallar

Framtidsfullmakt 

Avtalsmallar