Mallar och avtal

Använd våra avtalsmallar när du ska bygga hus, hyra ut eller ingå någon annan form av avtal. Med avtalsmallarna säkerställer du att du får med det viktiga och undviker vanliga fällor och problem. I våra exempelavtal ser du vad som bör finnas med i ett avtal. Tillsammans med våra infoskrifter hjälper de dig att undvika vanliga fallgropar.

Vill du beställa materialet till självkostnadspris - kontakta info@villaagarna eller ring 010-750 01 00.

Ta även gärna hjälp av våra boendekostnadskalkyler och länklista med bra tips på vart du kan vända dig i olika frågor. I våra exempelavtal ser du vad som bör ingå i ett avtal. Våra mallar hjälper dig också undvika vanliga fällor och problem när du ska anlita hantverkare. 

Reparation och ombyggnad 

Avtalsmallar


Ny- och tillbyggnad

Avtalsmallar

Äldre avtalsmallar – använd endast som referens för tidigare ingångna avtal

Exempelavtal 

Allmänna avtalsvillkor för köp av monteringsfärdigt husmaterial

 

Köpa och sälja bostad 


Avtalsmallar


Hyra ut bostad

Avtalsmallar

 

Framtidsfullmakt 

Avtalsmallar