Vad ska jag med en framtidsfullmakt till?

Det finns ingen anledning att vänta med att utse någon att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du skulle bli allvarligt sjuk, menar Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Se filmen om framtidsfullmakter och hur Villaägarna kan hjälpa dig!

En framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan person i förebyggande syfte och är ett enklare alternativ till god man eller förvaltare.

- Det kan kännas tryggare att du själv utsett någon du litar på som kan ta hand om din ekonomi om du skulle bli beslutsoförmögen till följd av en olycka eller demens, säger Karin Hägglöf. 

Vanlig fullmakt räcker inte

Det är oklart vilken juridisk kraft en fullmakt verkligen har när en person inte kan fatta egna beslut längre.

- Men med en framtidsfullmakt däremot kan du ingå avtal med en person som blivit dement. Det underlättar exempelvis vid bostadsaffärer, säger Karin Hägglöf. 

Ta hjälp av Villaägarna!

Villaägarna har tagit fram en framtidsfullmakt som går att ladda ner från webbplatsen eller som du kan fylla i direkt på sidan. Vi har även en infoskrift om framtidsfullmakter där du kan lära dig mer om hur de fungerar. Det går också självklart bra att ringa eller skicka en skriftlig fråga till våra jurister.

Karins 5 tips om framtidsfullmakter

1Diskutera framtidsfullmakter i familjen

2Vänta inte (tills en person blivit dement) med att teckna en framtidsfullmakt. Då är det för sent!

3Ladda ned Villaägarnas framtidsfullmakt

4Läs mer om framtidsfullmakter i Villaägarnas infoskrift

5Ring eller mejla våra jurister