Varning för oseriösa hantverkare

Har någon knackat på hemma hos dig och erbjudit asfaltering av garageuppfarten? Under vår- och sommarhalvåret turnerar oseriösa hantverkare runt om i landet. Var skeptisk till erbjudanden du får.

När våren är på ingång brukar det dyka upp oseriösa hantverkare kring villakvarteren. Hantverkarna erbjuder olika typer av renoveringar och reperationer. De har med sig maskiner och säger att de exempelvis kan åtgärda en bristfällig uppfart med asfalt eller plattläggning. 

En annan inriktning som ökar i antal är takläggningsarbeten. Även för detta har de ofta med sig vad som behövs och vill gärna starta på en gång.

Kontantbetalning i förskott

Hantverkarna är ofta påstridiga och vill att arbetet ska starta på en gång. Överenskommelsen sker alltid muntligt och det ska betalas i kontanter - många gånger i förskott. Den som inte har en god uppfattning kring en ungefärlig prisnivå för en tjänst kan bli ordentligt blåst.

Generellt ska man vara skeptisk till hantverkare som ringer på dörren och vill utföra tjänster. Seriösa hantverkare brukar inte arbeta på det sättet, menar Terese Wallinder, jurist och chef för Villaägarnas rådgivningsavdelning. 

Undermåligt arbete

Om företaget inte har f-skattesedel riskerar du som beställare att bli betraktad som arbetsgivare med ansvar för skatter, försäkringar och sociala kostnader. Att låta någon arbeta svart är inte bara ett skattebrott.Vid sidan av skatteaspekten finns det en hög risk att jobbet blir undermåligt eller att de använder material med låg kvalitet. 

Att ett markarbete är undermåligt, upptäcker man ofta inte förrän följande år, när tjälen har gått ur marken. Att plattorna då kan ligga huller om buller, beror ofta på slarvigt underarbete. Om företaget dessutom inte har någon fast adress i Sverige blir det naturligtvis svårt att klaga. 

 

Ute efter kvalitetssäkrade hantverkare?

Besök tjänsten brabyggare.se