Det är många som hör av sig till rådgivningen. Därför har vi längre svarstider än vanligt. Vi hoppas du har överseende.

Vi har fått många frågor till rådgivningen under den senaste tiden. Det kan därför ta längre tid än normalt att få svar. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet och hoppas att du har överseende.

Hyra ut rum – bättre förutsättningar

Sedan 2008 har reglerna för uthyrning av privatbostad successivt förbättrats. Det har inneburit bland annat att den som hyr ut ett eller flera rum i sitt småhus får behålla mer av sin hyresintäkt efter skatt än förut.

Om du som småhusägare hyr ut hela eller delar av ditt hus beskattas hyresintäkten som inkomst av kapital. Men dessbättre får du göra avdrag innan du beskattas.

Större avdrag – och enklare regler

Villaägarna har länge arbetat för att göra avdragen större och enklare att förstå. Dels för att underlätta för våra medlemmar, dels för att vi är övertygade om att med ett generöst regelverk för uthyrning av privatbostäder kan småhusägarna bidra till att lindra den svåra bostadsbrist som råder för ungdomar i framför allt storstäderna.

Att bo i en del av ett småhus där de boende kanske har utflugna vuxna barn och därför överflödiga rum kan vara en bra temporär bostadslösning för studenter eller unga personer som fått sitt första arbete i storstaden.

Från 21 000 till 40 000 kr

Sedan 2013 är det så kasllade schablonavdraget höjt från tidigare 21 000 kr till 40 000 kr. Det betyder att den som hyr ut hela eller delar av sitt småhus kan göra det skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kr. Dessutom får den som hyr ut dra av 20% av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

För den småhusägare som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av sitt hus till en hyresgäst för 4 000 kr per månad hela året blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kr. Det är faktiskt mer än hela hyresintäkten som blir 48 000. Det innebär att hela hyresintäkten därför blir helt skattefri.

Hyra med hänsyn till bostadens värde

Från och med 2014 gäller i många fall även nya regler för vilken hyra du får begära när du hyr ut din privatbostad. Numera får du ta hänsyn till bostadens ekonomiska värde när du sätter hyran. Om hyresgästen är missnöjd och går till Hyresnämnden ska den sätta hyran till bostadens driftskostnad inklusive kapitalkostnad. Som kapitalkostnad räknas en rimlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde – alltså oavsett om bostaden är belånad eller inte.