Billigt att göra lagfartssystemet säkrare mot lagfartskapning 

Villaägarna har i många år propagerat för att en ändring av vilka meddelanden som kan gå ut från lagfartssystemet - allt för att göra lagfartssystemet säkrare och tryggare. Idag behöver en lagfartskapare bara skicka in överlåtelsehandlingar till Lantmäteriet för att få lagfart på någon annans fastighet.

Inga kontroller görs av handlingarnas äkthet 

 - Däremot kan du som är ansluten till elektronisk brevlåda få meddelande om att någon annan har ansökt om lagfart på din fastighet. Likaså Du kan också få meddelande per post om att någon har fått lagfart på den fastighet som du tidigare var lagfaren ägare på, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Du kan bara få meddelande om lagfart för en fastighet du äger  

Problemet idag är att du bara kan få meddelanden om en fastighet som du äger. Så en ansökan om lagfart på en fastighet som tillhör en släkting på äldreboende eller en vän som är allvarligt sjuk, får du inte veta någonting om. Den som inte har elektronisk brevlåda, får inte heller veta att någon annan har fått lagfart på fastighetenförrän meddelande om detta kommer med posten.  

 -Risken är stor att kaparen lägger beslag på Lantmäteriets meddelande om ny lagfartsinnehavare när det dimper ner i din släktings brevlåda,  säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Systemet med lagfarter måste vara säkrare  

I Sverige är fokus ofta på att olika former av system ska ha låga kostnader, men när ett system är alltför osäkert, orsakar det kostnader på annat håll. Så det blir inte särskilt billigt i slutändan. 

 - Om Sverige ska kunna bekämpa ekobrottslighet som lagfartskapning, måste lagfartssystemet vara säkrare och mera robust. Idag är det oerhört enkelt att kapa lagfarten till en fastighet. Det enda som krävs är att förfalska överlåtelsehandlingar och skicka in dem till Lantmäteriet, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Ny innehavare kan vara målvakt  

Med lagfarten i handen, står dörrarna öppna för lagfartskaparen att sälja fastigheten vidare eller belåna den. Den som står som ny lagfaren ägare i pappren, behöver inte vara hjärnan bakom lagfartskapningen, utan kan vara en så kallad målvakt, som får ta smällen om lagfartskapningen upptäcks.  

 - Det finns inga rimliga skäl till begränsningen i Lantmäteriets nuvarande meddelandesystem, att du inte ska kunna anmäla till Lantmäteriet att du vill få ett elektroniskt meddelande, när en ansökan om lagfart kommer in på en annan fastighet än en fastighet som du själv äger, säger Ulf Stenberg.  

Större risk för äldre och utlandsboende  

Den som äger fastigheten kan vara din förälder, en annan släkting eller någon i vänkretsen, som till följd av ålder, intellektuell funktionsnedsättning eller bosättning utomlands, har svårare att upptäcka och försvara sig mot en lagfartskapning. Det är just sådana personer, som lagfartskapare riktar in sig på för att maximera sina möjligheter till framgång.  

Med en ändring av vilka meddelanden som kan skickas ut via lagfartssystemet som Villaägarna har propagerat för i många år, skulle kapningarna av fastigheterna i Höllviken och Ljunghusen aldrig ha behövt inträffa. Då hade information om kaparnas lagfartsansökningar på fastigheterna ha gått ut till andra personer och lätt kunnat upptäckas. Lagfartskaparna hade kanske inte ens försökt sig på att ta över fastigheterna. Men där är vi inte idag.  

Lönsamt med lagändring  

Ändringar av lagar och andra offentliga system i Sverige brukar ofta stupa på att de kostar pengar. Finansdepartementet sitter på plånboken och vill ogärna lägga ut pengar på sådant som de uppfattar som olönsamt.  

 - I det här fallet skulle det dock vara lönsamt med att ändra lagfartssystemetet. Det skulle gå med vinst. Bara lagfartskapningen i Ljunghusen lär kosta skattebetalarna över 10 miljoner kronor. Det ligger nära till hands att tro att Kammarkollegiet i slutänden kommer att få ersätta familjen som lurades av lagfartskaparen att köpa tomten i Ljunghusen för 6,2 miljoner kr, säger Ulf Stenberg.  

Trygghet i lagfartssystemet värdefullt - även för dem som inte drabbas 

Lagfartskapningen i Ljunghusen har hanterats i flera mål i domstolarna i Sverige. Domare, polis, åklagare, advokater och diverse handläggare på myndigheter har därför kostat oss pengar. Sedan ska Kriminalvården ta hand om lagfartskaparen i flera år. Lagfartskaparens plats i fängelset kostar cirka 3 400 kronor per dygn. Så hade vi kunnat undvika den här lagfartskapningen med ett säkrare lagfartssystem, hade samhället tjänat 10 miljoner kronor. Vad det kommer att kosta skattebetalarna att hantera lagfartskapningen i Höllviken, är i dagsläget okänt.  

 - Kostnaden för att Lantmäteriets nuvarande meddelandesystem, även skulle kunna meddela de personer som så vill om, eventuella ansökningar om lagfart på andras fastigheter, är låg. Då Om denna tjänst funnits hade vi sluppit en hel del osäkerhet och otrygghet som det nuvarande lagfartssystemet skapar för dem som drabbas. Trygghet i lagfartssystemet är värdeskapande även för dem som inte drabbas 

Villaägarnas Riksförbundet vill även att de som inte har elektronisk brevlåda ska få meddelande översänt till sig om att någon har ansökt om lagfart på deras fastigheter redan när ansökan om lagfart kommer in till Lantmäteriet. 

- Skulle även detta vara möjligt, förutom möjlighet till underrättelse om ansökningar om lagfart på andras fastigheter, tror jag att många potentiella lagfartskapare hade tänkt sig för en gång till, säger Ulf Stenberg 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.