Planritningar
Planritningar

500 000 servitut-inskrivningar kan rensas bort

En halv miljon servitut-inskrivningar kan rensas bort från Lantmäteriets fastighetsregister om de inte förnyas innan årsskiftet. Storstädningen beror på förnyelselagen som antogs 2013.

Förnyelselagen innebär att avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 kommer tas bort från Lantmäteriets fastighetsregister.

För att servituten ska fortsätta vara inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister måste du lämna in en skriftlig begäran om förnyelse innan årskiftet.

Om du däremot har ett officialservitut behöver du inte förnya din inskrivning utan det kommer fortsätta att vara inskrivet i Lantmäteriets fastighetsregister.

Vad händer om du inte förnyar i tid?

Att inskrivningen tas bort ut fastighetsregistret betyder inte att servitutet blir ogiltigt, men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta att gälla om fastigheten får en ny ägare. Ett servitut som inte är inskrivet fortsätter nämligen inte per automatik att gälla mot en ny fastighetsägare, utan det krävs att säljaren upplyser om servitutet i köpehandlingarna. Den som har rättigheten enligt servitutet blir alltså beroende av att säljaren gör detta. 

Det går att få avtalet inskrivet i efterhand, men då måste avtalet prövas av Lantmäteriet och du måste ha avtalet kvar i byrålådan. Du kan beställa avtalet från riksarkivet, men det kan ta lång tid.

Många servitut är föråldrade

Enligt servitutexperten Olof Unger vid Lantmäteriet finns det massor med felaktiga och inaktuella servitut i deras fastighetsregister. Anledningen är att man före 1968 helt enkelt bara kopierade över alla tidigare inskrivna uppgifter till de nya fastigheterna när man styckade av mark.  

– Det handlar om rättigheter som är helt otidsenliga och som idag inte tjänar något syfte. Exempelvis rätten att släppa ut kossor på bete. Det har också hänt en hel del på 50 år. Vägar och kommunalt vatten och avlopp har byggts ut. Rätten att använda vissa vägar och brunnar är därför föråldrade, säger Olof.

Men det finns också ett stor antal servitut som fortfarande är aktuella – och som är i behov av att förnyas.

– Hittills har cirka 20 procent av dessa idag nyttjade avtal blivit förnyade. Vi gissar att ungefär 40 procent av de här avtalen kommer bli förnyade innan årsskiftet. Men många av dem kommer att komma från de stora kraftbolagen och kommuner. De sitter på tusentals servitut och jobbar för fullt för att få in dem i tid, avslutar Olof Unger.

På Lantmäteriets webbplats kan du se om det finns servitut och nyttjanderätter anslutna till din fastighet och om du behöver förnya dem. Du kan förnya direkt på hemsidan om du har bankid, eller ladda ner nödvändiga handlingar och posta dem till Lantmäteriet. 

Läs mer på Lantmäteriets webbplats