Vind från insidan med fönster
Stuga med mycket snö på taket

Hustomtens vintergöromål
- kolla efter fukt på vinden

Tung snö och is på taket kan belasta huset och orsaka skador. Du kan behöva ta dig upp och skotta bort den. Vintern är också en bra tid på året för att kolla om det är fukt på vinden. Hänger det många istappar från taket så är vinden för varm.

Tecken på att snön på taket är för tung är när fönster och dörrar blir svåra att få upp och/eller att det smäller och knarrar i huset. Det är sällan ett tak behöver skottas på grund av att snölasten överstiger takets bärförmåga men carportar, altantak och övriga tak med liten taklutning är extra känsliga för stora tyngder. De kan i vissa fall behöva stöttas provisoriskt innan takskottning sker.

Ska taket skottas så försök att alltid vara två personer på taket. Även en på marken, som kan varna om någon kan få snön på sig. Markera tydligt att takskottning pågår och använd livlina och riktig säkerhetssele. Börja skottningen uppe vid nock. Om snön släpper riskerar du annars att få den över dig. Tänk på att det kan vara farligt om snön avlägsnas i en olämplig ordningsföljd. Undvik därför en ojämn fördelning av snölasten.

Det är lätt att skada underlag som papp, plåt och tegel. Lämna därför ett lager snö kvar på taket och använd en mindre vass skyffel av plast. Se också till att inte den nedskottade snön skadar eller orsakar för stor tyngd på exempelvis intilliggande tak, balkonger och lamparmaturer.

Istappar kan bero på för varm vind

Snö och is orsakar även andra problem än själva tyngden. Isen spränger sönder material vilket kan leda till vattenläckage. En meter istapp kan väga upp till 20 kilo och orsaka allvarliga personskador och materiella skador om den faller. Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att ingen skadas av snö eller is som faller från ditt tak.

Istappar som hänger från husens alla tak är inte bara livsfarliga utan också ett tecken på att det läcker upp värme på din vind. Den uppvärmda vinden gör att snön närmast taket smälter, kommer ut på takfoten och bildar istappar. Hänger det bara istappar från ett ställe på taket kan det bero på att isoleringen är dålig just där och är det istappar över hela taket så rör det sig om ett större värmeläckage. 

Tilläggsisolering kan vara lösningen

Om du som är medlem loggar in och ansluter dig till tjänsten Min Villa kan du ta del av tydliga instruktioner för hur du går tillväga när du ska kontrollera om du har fukt på vinden. Det du behöver göra om du upptäcker att det är fukt på vinden är att tilläggsisolera den. Ta kontakt med ett skadeteknikföretag som ger dig ett åtgärdsförslag. Ta också kontakt med en isolerfirma som utför arbetet. 

Underhåll i köket

Andra saker du kan passa på att göra i januari är att montera tätskikt i diskbänkskåpet, frosta av kyl och frys och rengöra bakom dem och rengöra filtret i köksfläkten och imkanalen. Hur du genomför dessa åtgärder får du som är medlem tydliga instruktioner om  i tjänsten Min Villa.

Min Villa - trygghet för husälskare

  • Sov gott om nätterna tack vare ökad kontroll
  • Öka chanserna att få mer betalt när du säljer villan
  • Minska risken för dyra reparationer tack vare expertråd

         Till Min Villa

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.