Rinnande vatten ur rör
Miniräknare, penna och graf
Miniräknare, penna och graf

Översvämning – så gäller din hemförsäkring

Har du fått översvämning? Din villaförsäkring täcker de skador som uppstår vid översvämning. Men som vanligt när det gäller försäkringar finns det goda skäl att läsa villkoren. Det rådet ger Ronnie Svensson, skadeförebyggare på ett försäkringsbolag.

– Det är inget snack om saken: din villaförsäkring täcker de skador som uppstår vid översvämning. Men som vanligt när det gäller försäkringar finns det goda skäl att läsa villkoren.

Det säger Ronnie Svensson som är skadeförebyggare på Östgöta Brandstodsbolag i Linköping, ett av Länsförsäkringars lokala bolag.

Hög självrisk

Han vet att den kraftiga självrisken vid översvämningsskador kan komma som en obehaglig överraskning. Det brukar handla om tio procent av skadebeloppet, dock minst 10 000 kr.

– Men, säger Ronnie Svensson, när det uppenbart handlar om ett dåligt kommunalt avloppsnät bör man förstås i sin tur ställa krav på kommunen att betala självrisken och eventuella andra kostnader som inte täcks av försäkringen.

Åldersavdrag sänker ersättningen

En annan obehaglig överraskning för den som drabbats av en skada, som översvämning, är reglerna om åldersavdrag. I det fall vi refererar i Tråbrunna var inredningen ny och det var inte aktuellt med någon diskussion om åldersavdrag.

– Men oftast är det ju knappast nytt, säger Ronnie Svensson. I stället är kanske golv- och väggmaterial både tio och 20 år gammalt och då får man bara en viss procent av återställandekostnaden ersatt. Det är alltså inte skicket utan åldern det hänger på.

– Även om försäkringens grundidé är att det som skadats ska återställas i ursprungligt skick kan åldersavdraget bli avsevärt. Till exempel börjar vi göra åldersavdrag efter fem år för ett textilgolv, efter tio år för ett plast- eller laminatgolv och efter femton år för ett parkettgolv. Därefter sker en procentuell nedtrappning av värdet enligt särskilda tabeller.

Tänk till före

Ronnie Svensson tillägger att man på försäkringsbolagen börjar oroa sig över den allt mer avancerade och dyrbara inredningen som småhusägarna installerar i sina källare.

– Jag tycker man ska tänka sig för innan man investerar i dyra material och kanske uppvärmda golv, säger han.

Åtminstone ska man som nybliven ägare till ett begagnat hus med källare höra sig för med både kommunen och grannarna om eventuella översvämningsrisker. Man ska kanske också kontrollera dräneringen runt sitt eget hus och dessutom låta ett proffs titta över de planer man har.

Vad ger ersättning?

Ett vanligt försäkringsvillkor är att skador ersätts om de beror på att vatten strömmar från markytan direkt in i huset genom fönster, dörr, ventil eller annan sådan öppning till följd av skyfall (minst 1 mm/ min eller 50 mm/dygn), snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.

Även skada på egendom som orsakas av att vätska oberäknat strömmar ut från avloppssystem, ledningssystem för vatten eller värmesystem ersätts. Däremot blir det ingen ersättning om vattnet kommer genom källarväggen på grund av dålig dränering.

Kolla villkor

Allt om din försäkrings villkor har du givetvis fått när du tecknade försäkringen. Om du inte hittar aktuella papper i din pärm kan du ringa bolaget eller kolla på deras webbsida.

Har du frågor till oss?

Tveka inte att kontakta Villaägarnas Försäkringsservice. Vi hjälper dig mer än gärna med allt du undrar över!

Telefon0771 626 010

Mailforsakring@villaagarna.se