Man installerar värmepump på husets fasad
Man installerar värmepump på husets fasad

Så installerar du en värmepump själv

För att kunna bestämma vilken värmepump du ska ha, bör du först ställa dig frågan hur stor värmeanläggning du behöver. Den lämpligaste metoden är att genomföra en energiberäkning av huset som ska värmas upp av anläggningen. Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare ger dig goda råd när du ska installera värmepump.

Det finns olika typer av vattenburna värmesystem som innebär att du kan behöva undersöka radiatorernas storlek. 

Årsförbrukning av olja eller el är fel sätt att mäta

Många entreprenörer erbjuder sig att komma ut till huset och titta på årsförbrukningen av olja eller el. Det är dock sällan en bra lösning, menar Malte Rungård.

- Min uppfattning är att det ofta blir missvisande då elförbrukningen exempelvis kan påverkas av att du har eldat ved i kaminen. Det kan också ha varit så att det bott folk i huset som har haft lägre eller högre temperaturer än normalt. Jag brukar därför rekommendera att du gör en energiberäkning på husets energivärden, som tittar på hur väl huset är isolerat både vad gäller väggar och fönster, säger Malte Rungård.

- Använd förfrågningsunderlaget som VVS-konsulten tagit fram och begär in flera offerter för att konkurrensutsätta entreprenörerna. På så vis kan du få de bästa produkterna till det bästa priset, säger Malte Rungård.

Du kan behöva tilläggsisolera ditt hus 

Det är viktigt att du beräknar energiåtgången för att kunna avgöra vilken storlek du ska ha på värmepump och hur djupt energihålet ska vara, menar Malte Rungård.

- Du kan behöva borra djupare för bergvärme då värmepumparna blir allt mer effektiva och kan plocka ut mer energi ur energihålet. Om du installerade värmepump för 15–20 år sedan så kanske du måste göra ytterligare energihål eller tilläggsisolera ditt hus, säger Malte Rungård.

Se över ventilationen

Om det har funnits en förbränningspanna i huset och du har självdragsventilation kan du behöva se över ventilationen när du installerar värmepump.

- En skorsten som inte används innebär att det blir sämre fart på luften och självdraget inte blir det samma som tidigare. Det kan eventuellt ge fuktproblem på vind och i krypgrund. Då kanske du måste förstärka husets ventilation, säger Malte Rungård.

Viktigt med auktoriserat serviceföretag i närheten

Det är bra att välja ett fabrikat på värmepump där det finns en tillhörande serviceentreprenör i området där du bor.

- Väljer du ett fabrikat där det finns en installatör i området, men inte ett auktoriserat serviceföretag så kan det innebära problem med service eller dyra kostnader för dig i form av långa resor och restid, säger Malte Rungård.

Foto: Polarpumpen

Håll koll på ditt värmesystem i Min Villa

I Min Villa skapas en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. Här finns bland annat tydliga instruktioner för hur du genomför kontroller av ditt värmesystem och vilka åtgärder som kan behövas. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags för kontrollerna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.