Människa omsvept med filt
Människa omsvept med filt

Iskalla radiatorer? Villaägarna vet råd

Plötsligt händer det. Det är vinter och svinkallt ute. Du vill mysa inne. Men värmen i huset lyser med sin frånvaro och det visar sig att radiatorerna inte gör sitt jobb. Malte Rungård, Villaägarnas byggnadstekniska expert hjälper dig med felsökning.

Det vanligaste i landet är att ha ett vattenburet värmesystem. När det inte funkar som det ska kan det bli riktigt kallt i huset. 

- Är en eller flera radiatorer kalla kan du börja med att kolla trycket i värmepannan. Tryckmätaren ska stå på ungefär en bar. Är trycket okej kan du känna på den radiator som inte verkar fungera. Ibland är den varm närmast termostaten. Då kanske termostaten inte är på ordentligt. Testa att vrida på den, säger Malte Rungård.

Radiatorventil

Han rekommenderar att lufta radiatorerna om någon del av radiatorn inte är varm. Vid luftning av radiatorerna ska du först stänga av cirkulationspumpen. Med en speciell luftningsnyckel öppnar du sedan ventilen i varje radiator och släpper ut luften. Gör det med alla husets radiatorer, börja med dem som är närmast värmepannan. Du kanske behöver fylla på mer vatten under arbetets gång för att hålla trycket uppe i systemet.

Motionera spindlarna i dina radiatorer

Radiatorventilen har ett stift som även kallas spindel, och som du kommer åt om du skruvar loss termostaten. Denna spindel behöver motioneras emellanåt för att inte fastna. När du gör det ska det komma varmt vatten från radiatorn, var beredd med en skål eller liknande.

- Om det inte går att rucka på spindeln så kan den ha fastnat och då behöver den bytas. Det är inget jag rekommenderar att du försöker dig på som lekman, utan kontakta en VVS-montör, säger Malte Rungård.

Mer detaljerad beskrivning av hur du går till väga när du luftar radiatorerna och hur du motionerar spindeln finns i den digitala tjänsten Min Villa, där du som är medlem i Villaägarna kan skapa en underhållsplan anpassat för just ditt hus.

Om flera radiatorer är kalla men pannan är varm och visar ett lagom tryck så är det förmodligen cirkulationspumpen som är trasig eller har fått luft i sig. Då kan den behöva luftas. Instruktioner för hur det går till varierar utifrån vilken panna du har. Ta instruktionsboken för just din panna till hjälp.

Smutsfiltret kan behöva rengöras

I vissa värmepumpar kan smutsfiltret behöva rengöras och rensas för att värmen ska fungera. Oftast sitter smutsfiltret på radiatorkretsens returledning. Ett igentäppt smutsfilter leder till dålig cirkulation av radiatorkretsen och till slut kan vattnet inte cirkulera. I instruktionsboken till din panna kan du läsa hur du ska göra rent smutsfiltret på just din panna.

- Ifall trycket i värmepannan är närmare noll så kan det bero på att säkerhetsventilen har satt sig. Det kan bildas ärg på den, vilket leder till att den inte håller tätt. Ta i så fall hjälp av en VVS-montör. Hen kan också ta en titt på expansionskärlets membran, tryckfallet kan nämligen bero på ett fel där, säger Malte Rungård. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.