Kvinnlig sotare
Kvinnlig sotare
Premium

Bli din egen sotare & spara pengar

Vill du göra den lagstadgade sotningen själv behöver du tillstånd av din kommun. Sedan är det bara att skaffa rätt verktyg och ge sig upp på taket. Du måste dock kunna visa att du kan hela sotningsledet - från säkerhet på tak till sotningsteknik.

Länge var det bara sotarna som fick klättra upp på villataket och sota ur skorstenen. Men 2004 kom lagen om skydd mot olyckor. Därmed fick kommunerna möjligheten att ge fastighetsägaren dispens att sota sina rökkanaler själv.

I samma veva lades kraven på att imkanalen, ventilationskanalen som går från köksfläkten, skulle rensas över från kommunen till fastighetsägaren. Därför bör du titta till den kanalen ungefär vart 3-5 år. Men det viktigaste när det gäller imkanalen är att med jämna mellanrum rengöra köksfläktens filter där allt fett samlas.

– Det som rekommenderas när du rengör imkanalen är torrengöringsmetoden, precis som i rökkanalen, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare hos Villaägarna.

Patrik Wendelius har braskamin och sotar själv

– Jag tittar till den och sotar den ett par gånger om året. I de flesta fall är det inget avancerat jobb. Och varför inte göra det själv om man kan? Du sparar pengar varje gång du sotar, men det tar sin tid. Jag rekommenderar den som vill sota själv att gå en kurs.

Patrik räknar upp de olika delarna du ska behärska för att bli egensotare:

  • lagar och förordningar som gäller runt sotning
  • kunskap om anläggningen du eldar i
  • förbränningskunskap
  • sotningsteknik
  • säkerhet på tak
  • hur du fyller i sotningsjournalen

Björn Björkman är Brandskyddsföreningens expert på eldstäder och sotning. Han förklarar att för att få dispens att sota själv måste villaägaren kunna visa för tillståndsgivaren på kommunen att denne har de rätta kunskaperna.

Behärskar du alla delarna kan inte kommunen neka rätten att själv sota

– Men det räcker inte med att man kan dra en sotviska upp och ner i en skorsten. Du ska även se till att du har samma säkerhet som sotaren har, säger Patrik Wendelius.

Sota själv – spara pengar

De som tjänar mest på att sota själva är de som använder ved för att värma upp huset och varmvattnet året runt. Vedeldare i södra delarna av landet behöver sota cirka fyra gånger per år, och sex gånger om man bor i de norra delarna.

– Det beror helt enkelt på att det är kallare i norr och därför eldar man mer i sina vedpannor, säger Patrik.

Kostnaden för sotningen skiljer sig från kommun till kommun, exakt pris där du bor hittar du i din kommuns sotningstaxa.

Hur ofta du ska sota beror på hur mycket du eldar. Vid regelbunden sotning ökar dessutom brandsäkerheten och ger eldstaden förutsättningar att fungera optimalt.

Viktigt att du eldar rätt

Att elda rätt är också viktigt för friska rökkanaler. Eldar du med sur ved eller pyreldar förgiftas rökkanalerna med tjärbildning istället för sotbildning.

– Tjärbildning klarar du inte att sota bort själv. Den kräver specialverktyg. Dessutom gör tjäran att det kan börja brinna i skorstenen. Får du ”sotbrand” ska du stänga av lufttillförseln till eldstaden och ringa brandkåren.

Ofta går det bra, men vill det sig illa kan det börja brinna i huset. Har man haft sotbrand ska skorstenen alltid provtryckas efteråt av sotarmästaren, förklarar Björn Björkman.

Nu släpper inte kommunerna de självsotande villaägarna vind för våg. Även om du sotar själv är det kommunen som ansvarar för brandskydds-kontrollen. Den är obligatorisk och genomförs av sotnings­distriktet i kommunen.

Hur ofta en brandskyddskontroll genomförs bestäms av eldstadens typ och eldning.

Björn Björkman förklarar att man inte ska överelda sin anläggning. Normalt ska man elda två–tre kilo ved i timmen i en braskamin. Du ska inte heller elda dygnet runt, efter en fyra–fem timmar ska brasan vila i lika många timmar.

Det som kan hända om man eldar för länge är att skorstenen blir för varm. Vid runt 85 grader torrdestilleras virke som ligger i anslutning till skorstenen och kan antändas. Följ därför eldningsanvisningarna som kom med din eldstad. Gör du det är det bara att njuta av mysfaktorn.

– En eldstad är ett väldigt trevligt sällskap i vintermörkret, säger Björn.

Ansök om egensotning

Sök på räddningstjänsten och din hemort så hittar du hur du ansöker om egensotning. På www.sotarverktyg.se finns bra information till egensotare. Fler bra länkar: www.msb.sewww.brandskyddsforeningen.se.

Så gör du rent i skorstenen!

  • Du behöver en lina med krejs och lod. För att rensa eldstaden behövs olika rakor och borstar. Det kan även vara bra att ha en grovavskiljare som du kopplar till dammsugaren när du suger bort sotet.
  • Att sota är inte komplicerat i sig. Man drar krejsen och lodet upp och ner i rökkanalen ungefär fyra gånger och rakar bort sot i botten av kanalen. Men man måste få bort all sotbeläggning i rökkanalen och i eldstadens alla rökgångar. Blir det kvar sot i en böj stoppar det upp rökgaserna och gör att sotet fastnar snabbare i rökgaskanalen. Därför är det viktigt att titta efter att man har fått bort allt löst sot. Du ska göra rent hela vägen från eldstadsluckan till skorstenstoppen.
  • Du måste journalföra sotningen som du utför själv. Du antecknar vad du gjort i en sotningsjournal och visar upp journalen när brandskyddskontrollen utförs. Sotningsjournalen finns för medlemmar att ladda hem.

Här kan du lära dig sota

Till exempel håller Brandskyddsföreningen kurser i sotning. Där får deltagarna lära sig om styrande lagar och förordningar, anläggningskunskap, förbränningskunskap, sotningsteknik, brandrisk, säkerhet på tak och hur självsotningen ska redovisas.

Efter kursen kan man ansöka hos respektive kommun om att sota själv. Även andra organisationer, som till exempel studieförbund, erbjuder sotningskurser.


Text: Tore Tobiasson

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.