Pellets kan sänka din värmekostnad

Villaägare kan komma att drabbats hårt av skyhöga elpriser i vinter. Att installera en sekundär värmekälla kan underlätta ekonomiskt för många hushåll på längre sikt. Många känner inte till hur mycket el det går att ersätta med en pelletskamin. Villaägarna har därför undersökt saken med Pelletsförbundet.

Fler än hälften av småhusägarna i Sydsverige är oroliga för vinterns energipriser, visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten. En bra åtgärd för den som oroar sig är att minska energianvändningen i sitt hem. Ett annat tips är att komplettera sitt värmesystem med till exempel en pelletskamin.

– Ögonen har öppnats på många villaägare som insett att en pelletskamin kan ersätta betydligt mer el än en vedkamin. Både design och tekniska lösningar har utvecklats mycket de senaste åren vilket gör att en pelletskamin är både enkel att använda och en snygg inredningsdetalj, pelletsvärme har kommit tillbaka, säger Anders Haaker, kanslichef på Pelletsförbundet.

Priset på pellets är mer stabilt

Elpriset är oftast som högst de dagar och veckor när det är som kallast och det går åt mest energi. Just då en pelletskamin kan göra som mest nytta och spara in mycket elkostnader på kort tid. Även om pelletspriset har stigit den senaste tiden varierar det inte på samma sätt som elpriset timme för timme utan är mer stabilt och förutsägbart. Det går ofta att fynda pellets till kampanjpris för den som letar.

Investeringen tillbaka på mindre än fyra månader

En mindre pelletskamin som till exempel Cadel Spirit 5 (säljs i Sverige av Ulma) kostar 27 400 kr inklusive den horisontella skorstenen. Den har en maxeffekt på 5 kW och med en verkningsgrad på 90 procent kan kaminen leverera 4,32 kWh effekt om kaminen matas med 1 kg pellets per timme. Kaminen ger 103,7 kWh värme per dygn. Det ger en besparing på 243,65 kr per dygn jämför med om huset värms med el. Efter 112,5 dygn, det vill säga mindre än fyra månader är investeringen återbetald, räknat med el- och pelletspriser i mitten av augusti. Hur snabbt du får tillbaka investeringen i praktiken beror på hur kallt det är ute, vilket i sin tur styr hur mycket du använder pelletskaminen.

Pellets kräver visst arbete

Leverantörer av värmepumpar säljer med argumentet att det är enkelt, det är bara att trycka på en knapp så sköter den sig själv. Riktigt så smidigt är det inte med en pelletskamin även om den i de flesta fall kan styras via mobilen. Pelletskaminen ska askas ur med jämna mellanrum, men det kan det vara värt under vinterns kallaste månader.

Dessutom ska man komma ihåg att köpa hem och fylla på pellets och att kaminen bör sotas då och då. Skorstenen ska genomgå brandskyddskontroll och sotas enligt de gällande tidsfrister som gäller för skorstenen. Din kommun har ansvaret för vilket tidsintervall som sotning ska genomföras för din anläggning.

Vilken typ av installation krävs?

Pelletskaminer säljs till 90 procent via leverantörernas webbshop direkt till slutkunden. Omkring 95 procent av alla kaminer sälj med en horisontell skorsten som endast kräver ett hål i väggen för att installeras. Ett arbete som den normal händige kan göra på egen hand. När sotarfejarmästaren har godkänt installationen är det bara att plugga i stickkontakten och fylla på med pellets. Kom alltid ihåg att göra bygganmälan och vänta på startbesked från kommunen innan installationen görs.

Hur får man in en pelletskamin i huset?

En pelletskamin kan väga från cirka 55 kg och uppåt. Den kan tas in i huset med hjälp av en pirra som klarar tunga lyft.

Pelletskamin utan skorsten?

De flesta pelletskaminer behöver en skorsten, men det finns även kaminer där rökgaserna leds ut via en kanal genom väggen.

Välj först den pelletskamin som passar ditt hus. Gör sedan alltid en anmälan till kommunen innan du installerar en ny eldstad eller ändrar en befintlig. Tänk på att du måste få ett startbesked innan du påbörjar installationen.

Fem typer av pelletskaminer

1. Pelletskamin med direkt luftvärme

Sprider värmen direkt till luften i rummet med hjälp av en inbyggd fläkt.

Fördelar: Låg investering jämfört med en vattenmantlad kamin.

Nackdelar: Ger inte värme i hela huset. Fungerar bäst med öppen planlösning.

2. Kanalansluten pelletskamin

Sprider värmen till luften i fler delar av huset via anslutna luftkanaler.

Fördelar: Kan sprida värme till flera rum och ersätta mer el.

Nackdelar: Kräver lite högre investering och installation av kanaler tillkommer.

3. Vattenmantlad pelletskamin

Passar till ett hus med ett befintligt vattenburet värmesystem.

Fördelar: Ger värme till hela huset och kan ersätta en stor del av värmebehovet.

Nackdelar: Kräver en högre investering.

4. Inbyggnadskamin

Fungerar som en spisinsats och kan sprida värme till luften eller till ett vattenburet värmesystem.

Fördelar: Kan installeras i en befintlig öppen spis.

Nackdelar: Kräver mer arbete vid installationen.

5. Hybridkamin

En kamin för både ved och pellets – ger både pelletskaminens fördel att kunna leverera värme dygnet runt och vedkaminens fördel med en traditionell vedbrasa i en och samma kamin.

Fördelar: Kan ersätta mycket el med pellets samtidigt som du som kanske har tillgång till egen ved kan växla till över från pellets.

Nackdelar: Högre investering än att installera en ren pelletkamin eller en ren vedkamin.

Checklista för uppvärmning med pellets

Det är lätt att det blir förvirrat när man jämför priser mellan olika uppvärmningsalternativ. Tänk på följande tips från Pelletsförbundet för att lättare hitta rätt och undvik att jämföra äpplen och päron.

  • Ta reda på dina energikostnader i dag. Samla ihop dina räkningar och gör ett överslag.
  • Välj ett uppvärmningsalternativ som du tycker verkar vettigt. Är kostnaden det enda som du bryr dig om eller finns det andra saker som spelar in? Till exempel: miljön, långsiktigheten, enkelheten, trivsel och mysfaktor.
  • Ta fram realistiska prisjämförelser. Nöj dig inte med prat om ”normalvillans behov”. Varje boende är unikt och i vårt avlånga land skiftar förutsättningarna mellan landsdelarna.
  • Jämför kostnaderna för installation, underhåll och drift i ett långt perspektiv. Din värmeanläggning ska hålla länge.
  • Var inte rädd för att fråga. Återförsäljare, installatörer och glöm inte den opartiske kommunala energirådgivaren.
  • Väg samman alla synpunkter, förslag och egna behov med vad du tror om framtiden. Det är visserligen omöjligt att sia om framtiden men ta en funderare på energipriser, politiska beslut om skatter på olika energislag och konsekvenser av den pågående klimatdebatten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.