Vad gäller för stödet till solceller?

I den budget som riksdagen har beslutat för 2019 är budgeten för solcellsstödet sänkt med 440 Mkr i förhållande till vad som låg budgeterat tidigare.

Många medlemmar har hört av sig och är oroliga för vad som gäller för stödet till solceller. Nu när vi har en regering på plats hoppas Villaägarna på snart besked från den om hur planen för solcellsstödet ser ut framöver.

I den budget som riksdagen har beslutat för 2019 är budgeten för solcellsstödet sänkt med 440 Mkr i förhållande till vad som låg budgeterat tidigare. I näringsutskottets betänkande kring utgiftsområdet där stödet ingår anger de att stödnivån bör sänkas till 15 %.

Ännu är dock inga faktiska förändringar genomförda. För detta krävs ett regeringsbeslut. Stödnivån regleras av förordningen om statligt stöd till solceller och det är regeringen som beslutar om eventuella ändringar i den. Därför vet vi ännu inte hur eller om sänkningen kommer att genomföras. Regeringen kan också justera budgeten.

Vad som händer med de ansökningar som kommit in 2018, men kommer behandlas inom 2019 års budget kan därför inte Energimyndigheten svara på ännu. Det råd de ger till den som ännu inte investerat är att om stödet är nödvändigt så ska du inte genomföra investeringen i tro om att du får stödet. Istället ska du avvakta tills du har ett beslut från Länsstyrelsen.

Du kan läsa mer om detta på Energimyndighetens webbplats.