Signera papper
Solpaneler tak
Solpaneler tak

Vad gäller för stödet till solceller? 

Många av Villaägarnas medlemmar hör av sig och undrar vad som gäller för stödet till solceller.

Statens budget för 2020 innehåller 835 miljoner kronor med koppling till de så kallade energiteknikstöden. Av dessa ska minst 740 miljoner kronor fördelas till solceller.

Energimyndigheten är den myndighet som fördelar de medel som finns att tillgå för stödet till länsstyrelserna. Detta sker ungefär varannan månad efterhand som de arbetat igenom de ansökningar som står på kö. Stödnivån bestäms av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller. Idag går det att få stöd för upp till 20 procent av investeringskostnaden som ett engångsbelopp.

Skynda dig med ansökan!

Ansökningar som inte ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen. Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

- Eftersom pengarna riskerar att ta slut kan det vara en god idé att skynda sig med en ansökan om du väl bestämt dig för att installera solceller, säger Stefan Johansson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.