Brunt tegelhus med solpaneler på taket och två solstolar framför fönster
Solpaneler tak
Brunt tegelhus med solpaneler på taket och två solstolar framför fönster

En ljus framtid med solceller

De senaste åren har tekniken och möjligheterna utvecklats snabbt inom energiområdet. Vi har pratat med Magnus Berg på Vattenfalls forskningsavdelning om vad som hänt de senaste tio åren och hur framtiden ser ut.

Magnus Berg ansvarar över en rad projekt inom energiföretaget Vattenfalls forskningsavdelning. Projekten kan bland annat handla om solceller på villatak, framtida batterilösningar och laddlösningar för både person- och lastbilar. Vi bad Magnus sammanfatta utvecklingen de senaste tio åren – samt trendspana framåt i tiden.

– Utvecklingen har varit snabb. De stora genombrotten har skett inom solceller och batterier. Vi har främst sett en snabb utveckling för batterier, där litiumjonbatterier för bilar har drivit utvecklingen. Det gör det nu möjligt att ha batterier stationärt, exempelvis i en villa. Det har även skett förbättringar på exempelvis energiprestanda i nybyggnation, mer effektiv isolering och belysning samt att värmepumparna blivit mer effektiva.

Allt fler är intresserade av att fixa sin egen elförsörjning av villan. Är vi där?

– Vi har kommit dit att det är lönsamt att sätta solceller på ett villatak. För tio år sedan, eller kanske bara fem, var det bara någon enstaka entusiast som gjorde det. Idag är det ett ekonomiskt realistiskt alternativ, till och med i Sverige.

Är det möjligt för en småhusägare idag att vara självförsörjande?

– Det är tekniskt möjligt, men inte ekonomiskt intressant. Det är en viktig slutsats. I ett land med små skillnader mellan sommar och vinter kan det vara intressant. I Sverige ligger den brytpunkten långt bort. För att helt koppla bort dig från elnätet så måste du vara självförsörjande under årets alla timmar.

Däremot är det helt realistiskt att producera lika mycket energi som du förbrukar, men det hjälper inte, för du måste lagra elen från sommar till vinter. Batterier är bra för att lagra från dag till natt, men det är inte effektivt att lagra från sommar till vinter. För det krävs det större batterier eller andra lagringsmetoder.

Det finns ett par tre hus i Sverige som har byggts på det sättet, för att demonstrera att det går. Men det blir mycket dyrt.

Hur ska vi få in el i våra hus i framtiden? Vad forskas det mest på?

– Globalt forskas det mycket på att förbättra befintliga batterier och där är bilsektorn pådrivande. Sedan forskas det på nästa generation solceller som byggnadsintegrerade solceller, i fönster, takpannor eller på fasader. Det är ett område som går snabbt framåt. Det estetiska är en av anledningarna till att inte fler väljer solceller idag.

Vad krävs för att vi ska våga satsa mer på solceller?

– Regelverk styr det här enormt mycket. Krävs det bygglov? Kommer regler vara stabila eller ändras? Långsiktighet är viktigt, och alla politiska partier vill gynna utvecklingen men kanske genom olika styrmedel.

Ibland subventioneras förnyelsebar energi, men oftast handlar det om att andra alternativ beskattas, som koldioxidskatt och skatt på fossila bränslen. Att fler idag kör elbil är fantastiskt och det beror delvis på att skatten på bensin och diesel är högre än den på el.

Det är logiskt med den typen av beskattning, därmed får de smutsiga fossila drivmedlen bära mer av de kostnader de egentligen medför. Så att politik och regelverk är viktigt är odiskutabelt.

Kommer vårt behov av el öka i framtiden?

– Ja, om alla börjar köra elbilar kommer behovet av el att öka. Men om alla personbilar ställs om till eldrift ökar vårt elbehov med några procent, inte mer. Det är inte så att det fördubblas. Det beror på att el är väldigt effektivt och du har mycket små förluster, till skillnad från en bensin- eller dieselmotor.

Det är självklart inte en försumbar summa, någonstans ska de procenten komma ifrån, men den är betydligt mindre än vad Sveriges export av el var ifjol. Sedan kanske många frågar sig: kan vi ladda alla bilar samtidigt? Men det behövs inte.

Med intelligent laddning av bilar, som det forskas mycket om, laddas bilen när det finns ett utrymme i elnätet. Förnyelsebar el har också stor potential att ersätta fossila bränslen inom många olika industriella processer, till exempel vid framställning av järn och stål.

Har vi en ljus framtid framför oss?

– Det tycker jag. Vi är lite mitt i framtiden. Jag har jobbat med energiforskning i hela mitt liv, och det har väldigt länge varit att ”om tio år, då blir det här lönsamt, då kommer tekniken”. Sedan har tio år gått och inte mycket har hänt.

Men nu är det inte sedan, det är nu. Jag ser en ljus framtid. Vi har goda möjligheter att minska utsläppen av koldioxid och öka andelen förnyelsebar energi. Och om jag som villaägare vill sänka mina kostnader, då är solceller på taket en investering som ger mer ränta än att ha pengarna på banken.

Text: Adam Holmberg
Ur Villaägaren nr 2, 2018

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.