Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Elstolpar
Sedlar
Elstolpar

Elnät - ett naturligt monopol

Elpriserna har varit höga i sommar. Även elnätsavgifterna, det vill säga det vi betalar för transporten av den köpta elen, har fortsatt att stiga. Som vanligt är det de största nätägarna som höjt mest.

Elnät är ett naturligt monopol och hur mycket intäkter bolagen får ta ut regleras i lag och förordning. Energimarknadsinspektionen bestämmer utifrån regelverket hur mycket intäkter bolagen får ta ut i form av elnätssavgifter varje reglerperiod om fyra år, den så kallade intäktsramen.

I somras kom regeringen med en ny förordning som skulle ge lägre avgifter. Men nu har en dom kommit som gav elnätsbjässarna möjlighet att fortsätta höja. Energimarknadsinspektionen hade tidigare bestämt att ett outnyttjat engångsutrymme i intäktsramarna för den förra reglerperioden endast fick tas ut under innevarande period. Detta överklagade företagen och vann så att de nu får rulla över utrymmet till nästa reglerperiod, 2020-2023.

Det här visar att det inte går att slappna av när det gäller reglering av monopol. Vinstmaximerande bolag kommer alltid försöka hitta möjligheter att öka sina intäkter, vare sig de agerar på en konkurrensutsatt marknad eller – som i det här fallet – utgör ett naturligt monopol.

Anna Werner

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.