Barn laddar elbil på uppfart
Barn laddar elbil på uppfart

Får en medlem i samfälligheten sätta upp en egen laddstolpe? 

Samfällighetsföreningen kan ge en enskild medlem rätt att sätta upp en laddstolpe för att ladda sin bil. Men det får inte innebära kostnader eller olägenheter för de andra medlemmarna, säger Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

Se hela intervjun med Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

Laddstolpen och elbilsladdningen får inte heller hindra användningen av anläggningen på det sätt som anläggningen ska användas för enligt anläggningsbeslutet.

- Om samfälligheten inte äger marken kan den enskilda medlemmen dessutom behöva söka tillstånd från markägaren innan laddstolpen kan sättas upp, säger Karin Hägglöf.

Hur ska medlemmen betala för laddningen av sin elbil?

Kostnaden för laddningen kan bli problematisk att hantera. I vanliga fall när det gäller el i garage betalar alla medlemmarna enligt sina andelstal, alltså inte efter vad de förbrukar. För att övriga medlemmar inte ska behöva betala för en enskild medlems elbilsladdning måste anläggningsbeslutet ändras så att elmätare kan installeras. Ett alternativ kan vara att samfälligheten säljer el till den medlem som satt upp stolpen.

- Men det är tveksamt då det sannolikt ligger utanför anläggningsbeslutet att sälja el, säger Karin Hägglöf.

Kan alla få tillstånd att sätta upp laddstolpar?

Det finns juridiskt sett inte någon sådan begränsning. I praktiken kan det däremot bli problematiskt.

- Att ge tillstånd till enskilda medlemmar att sätta upp laddstolpar kanske fungerar om några få nyttjar det, men inte alla. Det blir en stor belastning för elsystemet som i sådana fall kan behöva uppgraderas. Byte av säkringar kan också leda till höga kostnader, säger Karin Hägglöf.

Hon rekommenderar därför samfälligheten att se över systemets kapacitet innan de beslutar att ge enskilda medlemmar tillstånd att sätta upp laddstolpar.

- Här är det också viktigt att komma ihåg att samfällighetens medlemmar ska behandlas lika. Det skulle kunna strida mot den så kallade likhetsprincipen att ge några medlemmar tillstånd att sätta upp laddstolpar och att senare neka andra mot bakgrund av att systemet inte håller, säger Karin Hägglöf.

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.