Barn laddar elbil på uppfart
Parkering för bostadsområde
Parkering för bostadsområde

Elbil i samfällighet – ett hett ämne 

Hur fungerar det egentligen att ha en elbil i en samfällighet? På senaste tiden har frågan lyfts fram i media och många medlemmar hör av sig till Villaägarnas rådgivning om detta.

När allt fler skaffar elbilar ställs samfällighetsföreningar inför önskemål om att kunna ladda elbilar i samband med samfällighetens parkeringslösning eller i garage. I tre filmer reder Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna, ut vad som gäller.

Kan parkeringsplatsen anpassas för laddstolpar?

I den första filmen svarar Karin på om samfälligheten kan anpassa sina parkeringsplatser eller garage för att göra laddstolpar. Och ryms det inom anläggningsbeslutet?

Kommande filmer

I nästa film, som publiceras i slutet av februari, ger Karin svar på om samfälligheten kan upprätta en ny gemensamhetsanläggning för laddningsutrustning och om du kan opponera dig mot beslutet. Filmserien om elbilar i samfälligheter avslutas med frågan om du kan sätta upp din egen laddstolpe.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.