bil som laddas med el
bil som laddas med el

Tänk på det här när du ska skaffa laddningsstation till elbilen

Du kan få bidrag för att installera laddningsstation hemma. Här är vår checklista du bör ha koll på innan du sätter igång. Och tänk på att alla el-installationer ska göras av auktoriserade elektriker.

Skicka in ansökan senast den 18 december

Bidraget som fördelas av Naturvårdsverket är på som mest 10 000 kronor per fastighet som du äger eller nyttjar. Du kan ansöka för 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen och 50 procent av kostnaden för installationsarbetet. Du kan inte få bidrag för installationer som har gjorts före den 1 januari 2018.  

Det är många som vill ha bidraget så sista ansökningsdatumet för 2019 är den 18 december, under förutsättningar att det finns pengar kvar i budgeten. Naturvårdsverket har meddelat att de handlägger ansökningarna löpande men att det inte är uteslutet att de inte hinner med alla. Resterande ansökningar kommer då att handläggas 2020 enligt den budget och regleringsbrev som då gäller.

 

Därför duger inte ditt gamla eluttag

För att säkert ladda elbilar behövs en korrekt installerad laddningsstation, en laddstolpe eller laddbox. Husets vanliga elinstallation med schuko-uttag bör inte användas för laddning av elbilar med hög effekt under en längre tid på grund av brandrisken. Laddning utan särskild laddningsstation kan innebära låg säkerhet när petskydd saknas i uttag. Det är extra viktigt eftersom laddningskabeln är kontinuerligt spänningssatt så fort den kopplas in i uttaget. En spänningssatt skadad kabel kan snabbt bli farlig.

Checklista för laddningsstation:

Laddningsstationen ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag som är registrerad hos Elsäkerhetsverket. 

 • Laddstolpen/ laddboxen ska ha uttag av ”typ 2” och ladda i ”mode 3”.
 • Jordfelsbrytare av anpassad typ ska finnas.
 • IP-klass ska vara anpassad för laddningsstationens placering i exempelvis garage, carport eller utomhus i det fria
 • Enfas- eller trefasladdning: Batteriladdaren i alla elbilar klarar enfasladdning, men det kan ta lång tid att ladda batterierna. Laddningsstationer brukar kunna tillhandahålla höga strömstyrkor, men om bilen har en liten laddare så kommer laddningsprocessen ändå ta lång tid. Nyare elbilar med större batterier brukar klara trefasladdning. Trefasladdning ger jämnare belastning av faserna.
 • En laddbox kan vara försedd med antingen uttag eller fast kabel. En kabel kan skadas och behöva bytas ut. Då är det enklare att ha ett uttag på laddboxen.
 • Effektvakt kan i vissa fall behövas för att inte överbelasta säkringen.
 • Anpassa vid behov storlek på anläggningens huvudsäkring.
 • Extra ventilation kan behövas vid laddning av vissa äldre batterier i slutna utrymmen som till exempel i garage. Kontrollera ventilationskravet med biltillverkaren.
 • Installera tillräckligt många uttag för laddning av hushållets fordon.
 • Extra uttag för kupévärmare eller laddning av elcykel, elmoped eller elmotorcykel kan vara bra att ha.
 • Nätverkskabel kan behöva dras fram för anslutning av laddstationen till internet. Vissa laddstationer är förberedda för trådlöst nätverk (WLAN).
 • Ett av många krav i regelverket är att laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.