Kan solceller vara något för mig?

De senaste åren har intresset ökat för solceller. Energimyndigheten har därför tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell information om solceller. Portalen ska göra det lättare för småhusägare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna, välkomnar den nya portalen.

-  Hittills har det varit alldeles för krångligt att söka stöd för solceller. Förhoppningsvis blir det enklare med ny struktur och tydligare information på myndighetens hemsida, säger Anna Werner.

Hon menar också att det gäller att vara smart när man ansöker om solcellsstöd. 

-  Handläggningstiden är lång. Det kan dröja ett år innan du får besked om du får solcellsstödet eller inte. Som husägare har du rätt att söka två stöd, men du får bara ta emot ett. Antingen kan du få ett riktat socellsstöd eller ett ROT-avdrag för installation av anläggningen. Det riktade socellsstödet är större, men osäkrare. Pengarna kan vara slut på Länsstyrelsen när det blir din tur. ROT-avdrag är mindre men lättare att få beviljat. Det är smart att söka båda. Tänk på att du måste betala tillbaka ROT-avdraget om du blir beviljad det riktade solcellstödet, avslutar Anna Werner.

Titta gärna in på: www.solelportalen.se