Tänk på det här när du ska skaffa laddningsstation till elbilen

Sedan 1 januari 2018 kan du få bidrag för att installera laddningsstation hemma. Här är vår checklista du bör ha koll på innan du sätter igång. Och tänk på att alla el-installationer ska göras av auktoriserade elektriker.

Ansök hos Naturvårdsverket från 1 februari

Bidraget som fördelas av Naturvårdsverket är på max 10 000 kr per fastighet som du äger eller nyttjar. Du kan ansöka för 50 % av kostnaderna för själva utrustningen och 50 % av kostnaden för installationsarbetet. Du kan söka bidraget från Naturvårdsverket från 1 februari 2018. Installationen får inte ha gjorts före den 1 januari 2018.

Därför duger inte ditt gamla eluttag

För att säkert ladda elbilar behövs en korrekt installerad laddningsstation, en laddstolpe eller laddbox. Husets vanliga elinstallation med schuko-uttag bör inte användas för laddning av elbilar med hög effekt under en längre tid på grund av brandrisken. Laddning utan särskild laddningsstation kan innebära låg säkerhet när petskydd saknas i uttag. Det är extra viktigt eftersom laddningskabeln är kontinuerligt spänningssatt så fort den kopplas in i uttaget. En spänningssatt skadad kabel kan snabbt bli farlig.

Checklista för laddningsstation:

 • Laddstolpen/ laddboxen ska ha uttag av ”typ 2” och ladda i ”mode 3”.
 • Jordfelsbrytare ska finnas.
 • IP-klass ska vara anpassad för laddningsstationens placering i t.ex. garage, carport eller utomhus i det fria
 • Enfas- eller trefasladdning: Batteriladdaren i alla elbilar klarar enfasladdning, men det kan ta lång tid att ladda batterierna. Laddningsstationer brukar kunna tillhandahålla höga strömstyrkor, men om bilen har en liten laddare så kommer laddningsprocessen ändå ta lång tid. Nyare elbilar med större batterier brukar klara trefasladdning. Trefasladdning ger jämnare belastning av faserna.
 • En laddbox kan vara försedd med antingen uttag eller fast kabel. En kabel kan skadas och behöva bytas ut. Då är det enklare att ha ett uttag på laddboxen.
 • Effektvakt kan i vissa fall behövas för att inte överbelasta säkringen.
 • Anpassa vid behov storlek på anläggningens huvudsäkring.
 • Extra ventilation kan behövas vid laddning av vissa äldre batterier i slutna utrymmen som till exempel i garage. Kontrollera ventilationskravet med biltillverkaren.
 • Installera tillräckligt många uttag för laddning av hushållets fordon.
 • Extra uttag för kupévärmare eller laddning av elcykel, elmoped eller elmotorcykel kan vara bra att ha.
 • Nätverkskabel kan behöva dras fram för anslutning av laddstationen till internet. Vissa laddstationer är förberedda för trådlöst nätverk (WLAN).
 • Ett av många krav i regelverket är att laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering.