12 svar om att ladda elbilen hemma 

Går du i elbilstankar? Då har du kanske funderingar kring vad som krävs för att kunna ladda den under natten, för att vara redo att köra på morgonen. Här får du svaren.

1 Kan jag ladda min elbil i ett vanligt eluttag?

Även om det är fullt möjligt bör du inte göra det. Elanläggningen i huset kan överhettas och orsaka brand. Därför ska du installera en särskild laddbox och kontrollera säkringar, jordfelsbrytare och kablar fram till laddboxen.

2 Kan jag ladda i motorvärmaruttaget?

Nej, det kan innebära skador på elanläggningen och risker som i värsta fall kan leda till brand (se punkt 1). En laddbox ger en säker laddning genom att du kan styra och övervaka laddningen.

3 Jag har två elbilar, måste jag ha två laddboxar?

Det finns laddboxar för laddning av flera bilar samtidigt. Smart teknik som fördelar effektuttaget, så kallad lastbalansering, gör att det befintliga elnätet inte överbelastas.

4 Spelar det någon roll var jag installerar laddboxen?

Det finns olika typer av laddboxar för placering inomhus, utomhus under tak, eller utomhus i det fria. Du väljer laddbox efter var den ska placeras.

5 Måste jag ändra min befintliga elanläggning?

Utöver framdragning av kablar till laddboxen kan du behöva byta säkringar, beroende på hur mycket effekt laddboxen levererar, samt montera jordfelsbrytare om sådan saknas. Ibland kan även effekt­vakt behövas. Anlita en auktoriserad elinstallatör! Dessutom kan eventuellt uppkoppling av laddboxen mot internet behöva ordnas samt möjlighet för elmätning och debitering förberedas.

6 Hur lång tid tar det att ladda bilen?

Det beror på en mängd faktorer: hur stort batteri bilen har och vilken laddeffekt det kan ta emot, hur mycket du kört sedan förra laddningen och även vilken typ av laddbox du använder. De flesta elbilar kan laddas fullt ut över en natt.


7 Hur långt kommer jag på en laddning?

Skillnaden i räckvidd mellan olika elbilar är stor. Exempelvis kommer du bara cirka fem mil på eldrift med laddhybridbilar som ­Passat GTE eller Mitsubishi Outlander PHEV. En ren elbil som Renault Zoe tar dig cirka 30 mil. Bäst i klassen är Tesla som med det största batteriet tar dig över 60 mil. 

8 Vad kostar det att ladda en elbil hemma?

Kostnaden för att ladda ett batteri från tomt till fullt varierar naturligtvis beroende på hur stort batteriet är. Ett riktvärde kan vara att multiplicera batterikapaciteten (i kWh) med kostnaden för el (ca 1,5 kr/kWh). En elbil med en batterikapacitet på 40 kWh kostar då ca 40 x 1,5 = 60 kr att ladda.

9 Vem får utnyttja det statliga bidraget för laddstationer?

Alla privatpersoner som äger en fastighet, eller har nyttjanderätten till en, kan söka bidrag för installation av en laddbox för elbilar. Stödet uppgår till halva kostnaden för installation och själva utrustningen. Även kringarbeten som framdragning av el berättigar till stöd. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet.

10 Hur ansöker jag om bidrag?

Ansökan görs hos Naturvårdsverket och ska ske efter att laddboxen är installerad, men senast sex månader efter slutfört arbete.

11 Får jag stöd för laddbox som installeras vid hyrd parkeringsplats?

Så länge du har nyttjanderätt till parkeringsplatsen är du berättigad till stödet. Om du hyr av en förening behöver du dess godkännande, liksom för eventuell uppgradering av elanläggningen. 

12 När är sista datum för att ansöka om stödet?

Regeringen har beslutat att ge stöd fram till och med 2020 och har avsatt 90 miljoner kronor årligen för detta. 

 

Ur Villaägaren nr 4, 2018

Text: Henrik Rådmark

Källor: Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket

 

                 Tänk på!

                       För att säkert ladda elbilar
                       behövs en korrekt installerad
                       laddningsstation, laddstolpe 
                       eller laddbox. 

                       Och tänk på att alla
                       elinstallationer ska göras av 
                       auktoriserad elelektriker.