Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Eldstäder & sotning för ökat brandskydd

Sotning och rengöring av eldstaden minskar risken för brand. Här finns samlad kunskap om skötsel av eldstäder, riskerna med undermåliga eldstäder och felaktig eldning. Det är vår expert Johan Schön som svarar på dina frågor om eldstäder och sotning.