Patrik Wendelius
Hus och två flaggstänger
Hus och två flaggstänger

Värt att renovera

Ett välskött hus är en bra investering. Ditt hus behöver lite omvårdnad – men vad är viktigast för att det ska behålla sitt värde? Här får du tips från Villaägarnas expert.

– Vänta inte med att fixa de där sakerna på att göra-listan tills det är dags att sälja huset och flytta. Gör renoveringarna nu, så du själv kan njuta av resultatet.
Det är ett av de råd som Villaägarnas byggnadstekniska expert Patrik Wendelius vill ge till alla husägare.

Vilka är måstena när det gäller att ta hand om sitt hus?

– Jag tycker inte man ska göra något i onödan, men grundläggande är att huset inte ska skadas av väder och vind, och då måste tak, väggar och grund fungera. Här måste du som hus-ägare hålla lite koll.

För dig som är medlem i Villaägarna finns den digitala tjänsten Min Villa – med allt du behöver för att själv kunna gå igenom ditt hus och få grepp om skicket och vad som kan behöva åtgärdas.

– Om du ändå är osäker eller upptäcker något som kan vara ett problem, kan du låta göra en statusbesiktning för att få besked om vad som är nödvändigt att fixa och vad som kan vänta.

När det är dags för en större renovering, får du även där hjälp av Min Villa, med tydliga instruktioner för hur du genomför projektet, med eller utan hantverkare.
Patrik menar att exempelvis ett våtrum med 15–20 år på nacken oftast behöver renoveras – innan tätskikt, rörledningar och annat ger upp och orsakar skador. En annan del av huset att se upp med är vinden.

– Vinden är ofta en riskkonstruktion, det är bra att hålla koll så det inte uppstår fukt- eller mögelskador.

Den viktiga grunden

När det gäller husgrunden, så anser Patrik att det i ett hus med källare bör finnas ett utvändigt modernt fuktskydd med värmeisolering, om du inte enbart vill förvara potatis där nere. Om detta inte redan är ordnat bör du ta itu med dräneringsarbetet snarast.

Med tjänsten Min Villa kan du själv kolla ditt hus svaga punkter.

Patrik Wendelius

En krypgrund är också en riskkonstruktion och bör göras i ordning med fuktskydd och värmeisolering, det kostar inte så mycket men är en bra investering.

Sedan är det aldrig fel att göra en radonmätning, det görs under uppvärmningssäsongen, mellan oktober och april. Visar den på för höga värden är Patriks tips att vidta åtgärder stegvis för att hålla nere kostnaderna, kanske räcker det med den enklaste lösningen? Kontakta Villaägarnas rådgivning för tips på vad du kan göra.

Byta fönster

Att byta fönster är något många gör, och då är det viktigt att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska efteråt. Moderna, helt täta fönster behöver i vissa rum då kompletteras med en spaltventil för att självdraget ska fungera även efter fönsterbytet.

Text: Lotte Ivarson Sandén 
Foto: Colourbox

Ett välskött hus är en bra investering

Som medlem i Villaägarna ingår Min Villa, som är en digital servicebok för huset. Min Villa ger dig instruktioner för kontroller, åtgärder och renoveringar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.