Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Flygbild villaområde
Stort modernt hus med inbyggt garage

Se över din husisolering

Drar uppvärmningskostnaderna iväg, och ändå måste du alltid ha minst en kofta på dig inomhus? Villaägarnas expert Malte Rungård tipsar om vad du kan göra åt saken.

– Det är aldrig fel att förbättra ditt hus energiförbrukning. Men innan du gör något alls är det viktigt att förstå att huset är ett helt system som hänger ihop – fuktmekanik, husets ventilation samt värmesystem. Om du ändrar förutsättningar i en del, så händer något på ett annat ställe. Till exempel kan ventilationen påverkas negativt om du isolerar och tätar ett äldre hus då dessa otätheter var tilluften till huset. Det är viktigt att ha med sig det här tänket när man funderar på saker som tätning och tilläggsisolering, menar Malte Rungård.

Om ditt hus är otätt och kallt, är rådet att göra en termografering

Malte påpekar också att det inte alltid är tilläggsisoleringen som löser problemen med hög energiförbrukning. I vissa hus handlar det istället om att byta eller förbättra uppvärmningskällan.

Men om ditt hus är otätt och kallt är första rådet att göra en så kallad termografering. Den utförs vintertid och värmekameran visar var någonstans värmen läcker ut. Sedan kan förhoppningsvis några väl valda punktinsatser få stor effekt. Har du tur kanske det räcker att täta kring fönster och dörrar. Ett mer kostsamt alternativ kan vara att byta till moderna fönster med isolerglas. Tänk på att själva glasytan ofta är mindre i denna typ av fönster, så ljusinsläppet blir mindre.

Att tilläggsisolera fasaden är ett större projekt som främst blir aktuellt om en fasadrenovering ändå ska utföras. Här är det viktigaste rådet att se till att inte bygga in fukt – det försäkrar du dig mot genom att göra en fuktprojektering. En sådan utförs av byggnadsingenjör eller fuktsakkunnig, och då får du veta hur en tilläggsisolering påverkar ditt hus och hur den bör utföras. Generellt är det alltid bättre att isolera på husets utsida än på insidan, för att undvika risk för kondens som i sin tur ökar risken för fuktskador.

– Med tilläggsisolering får du inte bara ett varmare, utan även ett tystare hus, poängterar Malte, som menar att på sikt är det här en investering som i de allra flesta fall lönar sig, så länge man inte bygger så att skador uppstår.

Högre svårighetsgrad

När det handlar om att isolera golv och tak har vi tagit ännu ett stort kliv i svårighetsgrad, och Malte betonar hur viktig en fuktprojektering är innan man börjar isolera ett golv om man har krypgrund eller förvandlar en kallvind till boyta.

– Vill du tilläggsisolera vinden gäller det att vara noggrann och till exempel ha koll på om det finns en ångspärr i vindsbjälklaget på den varma sidan. Annars kan det finnas risk att varm luft stiger upp i det kalla vindsutrymmet och kondenserar mot de kalla ytorna, som underlagstaket, och det uppstår mikrobiell påväxt.

När det gäller vilket material du ska välja för tilläggsisoleringen, så var införstådd med att materialet ska funka för de förhållanden det kommer att utsättas för. Malte Rungård tycker man ska välja bort cellplast på grund av brandrisken, i övrigt finns det många bra material som både fungerar väl och är bra val med tanke på miljön.

Text: Lotte Ivarson Sandén 

Fler frågor?

Som medlem i Villaägarna ingår Min Villa, som är en digital servicebok för huset. Min Villa ger dig instruktioner för kontroller, åtgärder och renoveringar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.