Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Kvinna med verktygslåda tittar på vägg
Vit villa under sommaren

Nybörjare i eget hus?

Den mest erfarna husägaren har också en gång varit nybörjare. Mycket lär man sig på vägen, men det kan vara guld värt att ha en kunskapsgrund att stå på när de sista flyttkartongerna är uppackade.

Ni har börjat komma i ordning i det nya hemmet. Nu börjar frågorna dyka upp. Lugn, här får du svaren på de vanligaste.

I vilken ordning ska vi renovera?

För att veta vad som är bråttom och vad som kan vänta, kan du ta hjälp av en besiktningsman (kanske den som gjort överlåtelsebesiktningen) för att mot ersättning göra en så kallad statusbesiktning. Då får du en lista på husets brister och en prioriteringslista som vägledning för i vilken ordning olika saker bör göras.

Måste jag byta fönster?

Fönster är oftast inte akut, men undersök om de är dåliga i träet. Oftast är det bottenstyckena på både fönsterbåge och fönsterkarm som har tagit stryk. Om du satsar på nya fönster, missa inte att räkna på rabatten du har som medlem i Villaägarna! Tänk på att en ny typ av fönster kan kräva bygglov.

Vilka avlopp och vattenrör ­behöver bytas?

Den så kallade tekniska medellivslängden, dvs hur länge ett material beräknas hålla, på stammarna i ett hus brukar beräknas till ungefär 50 år. Men det är ett minimum och betyder inte att du måste byta allt efter 50 år. Har rören uppnått denna aktningsvärda ålder, ta istället dit ett oberoende, sakkunnigt företag som högtrycksspolar och filmar inuti rören för att ta reda på skicket. Sedan kan detta göras ungefär vart tionde år. 

Fasadpanelen måste bytas, vilken sida tar jag först?

Oftast är detta inte ett akut problem, utan så länge fasaden är luftad och fukt inte tränger inåt och skadar så är det mer en estetisk fråga. Och då kan du tänka dig att du byter sidan mot gatan först, eller den sida som är mest skadad (brukar vara sydsidan).

Hur vet jag att elen är okej, att jordningen och annat inte är ”fusk”?

Detta är inget en lekman ska kolla själv, här krävs en sakkunnig. Anlita en besiktningsman eller gör Installatörsföretagens kontroll, in-eltest.se.

Hur förebygger jag en omdränering av huset?

Undersök hur vattnet rinner på tomten och se till att åtgärda eventuella problem. Det kan till exempel handla om att ta bort rabatter intill husväggen.

Kan jag riva en innervägg?

Det är inte alltid så lätt att veta! Det går inte att lita på att ritningen visar vilka väggar som är bärande, och hantverkaren har inte alltid den kunskapen. Du bör anlita en byggnadskonstruktör/statiker för att avgöra om det går att riva någon vägg.

Sotning? Hör sotaren av sig?

Kommunen är skyldig att tillhandahålla sotning, men du har rätt att själv välja sotare om du önskar. Tänk på att sotaren inte rengör imkanalerna per automatik utan det får du antingen göra själv eller anlita någon att göra. För brandskyddsbesiktning gäller att kommunen måste utse ett företag som ska göra en sådan.

Vad gör jag om källaren luktar fukt?

Det beror på om du vill inreda källaren eller om du bara ska ha den som förvaringsutrymme. I det senare fallet behöver du normalt inte göra så mycket, men för att skapa bostadsyta kan det krävas ett utvändigt fuktskydd så att källaren torkar upp och blir varmare. Du kan också mäta luftens relativa fuktighet med en hygrometer för att se att den inte är för hög. Om den är över 75 procent finns det risk att det börjar mögla. Fuktskador bör förstås kontrolleras av en sakkunnig.

Får jag måla huset i valfri kulör?

Inom detaljplanelagt område är utgångspunkten att bygglov krävs för att byta färg på huset, ändra fasad- och taktäckningsmaterial eller göra andra större förändringar av husets utseende. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs inte bygglov – om inte kommunen har föreskrivit i detalj­planen att det ändå ska krävas bygglov. Du bör kolla med byggnadsnämnden i kommunen.

Ta hjälp av Villaägarna

  • Stora och små boendefrågor? Du kan alltid höra av dig till expertrådgivningen med dina funderingar, för att bolla och få goda råd.
  • Du får absolut inte missa den digitala tjänsten Min Villa! Där får du – helt kostnadsfritt – hjälp med allt du behöver göra med ditt hus. Från regelbundna kontroller till renoveringsinstruktioner som är enkla att följa. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.