Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Ritning och vinkelhake
Renovering inomhus
Två män i rutiga skjortor snickrar altan
Två män i rutiga skjortor snickrar altan

Dags att bygga ut eller om? 

Huset följer med i livets olika skeenden. Familjen kanske växer eller så flyttar de vuxna barnen ut. I ena stunden är huset för litet, för att senare bli för stort. En planlösning som tidigare var praktisk känns plötsligt otidsenlig. Behoven varierar och orsakerna till varför man vill bygga ut eller om likaså. Här får du reda på vilka regler som gäller när nästa projekt väntar runt hörnet.

Att bygga ut huset kräver i regel bygglov, men inte alltid. Du får uppföra en attefallstillbyggnad utan bygglov. Det går också bra att komplettera huset med en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov. Men kom ihåg att du behöver göra en anmälan och fixa ett startbesked från kommunen innan du sätter igång. Kommunen ska också ge dig ett slutbesked innan du börjar använda byggnadsdelen. 

Bygga ut huset med en attefalls­tillbyggnad

Utan bygglov får du bygga en attefallstillbygnad på maximalt 15 kvadratmeter. Den får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter (om inte grannen ger sitt tillstånd).

Utanför detaljplan

Bor du utanför kommunens detaljplan får du uppföra små tillbyggnader utan bygglov. Tillbyggnaden ska utgöra ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet.

Sätta in fönster i fönsterlöst utrymme

Detta innebär en fasadändring som kräver bygglov, om det ändrar byggnadens utseende avsevärt. ­Utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov.

Bygga takkupa

Kräver som regel bygglov men det finns undantag från bygglovsplikten. På ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får du utan bygglov bygga två takkupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, under förutsättning att takkuporna upptar högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. Det krävs en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att få ta byggnadsdelen i bruk. Utanför detaljplan får du uppföra små tillbyggnader utan bygglov.

Höja taket

Detta kan påverka byggnadshöjden och även våningsantalet så du bör kontrollera med detaljplanen om denna åtgärd är förenlig med detaljplanen. En utökning av byggnadens volym (tillbyggnad) kräver som regel bygglov. Om åtgärden innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas kräver det också bygglov (dock ej utanför detaljplanerat område).

Inreda lägenhet i garage

Det krävs bygglov för att i byggnad inreda ytterligare en bostad. Det finns undantag från bygglovsplikten men det gäller inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus, inte i ett garage.

Inreda råvinden eller källaren

Du kan inreda utrymmen som vind och källare såvida det inte finns något förbud mot det angivet i detaljplanen. Vill du skapa en till bostad i ett enbostadshus krävs inget bygglov. Det kan dock finnas särskilda krav på utformning och tekniska egenskaper, till exempel när det gäller brandsäkerhet eller rumshöjd, som begränsar möjligheten att göra om vind eller källare. Det krävs anmälan och startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

Bygga på en våning på huset

Att bygga på en våning utökar byggnadens volym och kräver bygglov eftersom det är fråga om en tillbyggnad. Om du bor inom detaljplanerat område måste detaljplanen medge våningsantalet som blir med den nya våningen. Att bygga en våning utöver vad som anges i detaljplanen är inte möjligt.

Bygga in befintlig veranda

Kräver bygglov då det blir en tillbyggnad. Undantag från bygglov om utbyggnaden kan rymmas inom attefallstillbyggnaden. Utanför detaljplan får man uppföra små tillbyggnader utan bygglov.

Bygga ihop ett attefallshus eller en friggebod med ditt hus

Såväl friggeboden som attefallshuset ska uppföras i omedelbar närhet från bostadshuset men får inte byggas ihop med bostads­huset.

Ta hjälp av Villaägarna

 

Tips! Använd standardavtalet ABK när du anlitar arkitekt. Det är extra viktigt eftersom konsumenttjänstlagen inte gäller för arkitekttjänster.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.