Man i arbetskläder som tittar på bygge
Två hantverkare sågar med cirkelsåg
Man i arbetskläder som tittar på bygge

småhusägare känner till sitt arbetsmiljöansvar 

Villaägarnas nya undersökning visar att bara 4 procent av husägarna fullt ut känner sitt arbetsmiljöansvar när de anlitar ett byggföretag. Tanken med reglerna på arbetsmiljöområdet är bland annat att undvika ohälsa och olyckor.

- Att bara 4 procent av småhusägare säkert vet vem som har arbetsmiljöansvaret visar att reglerna kring arbetsmiljöansvar är för krångliga. Och man kan verkligen fråga sig hur meningsfulla reglerna är, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Villaägarna ställde i en enkät, som skickades ut i maj-juni 2021, fyra frågor om vem som har arbetsmiljöansvaret vid köksrenovering beroende på hur hantverkarna anlitats. Det var bara 4 procent av de 5 000 svarande småhusägarna som prickade in alla rätt om vem som har arbetsmiljöansvaret, de olika hantverkarna eller småhusägaren själv. På de enskilda frågorna i enkäten varierade andelen rätt från 23 procent till 80 procent.

När du endast anlitar ett byggbolag, står företaget för arbetsmiljöansvaret, men anlitar du flera hantverkare samtidigt (delad entreprenad), har du som konsument arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöverket ser just nu över sina föreskrifter, men vill att privatpersoner som anlitar flera hantverkare för samma byggprojekt (delad entreprenad) även fortsättningsvis ska vara ansvariga för arbetsmiljön.

Byggföretagen bör ansvara för arbetsmiljön

Nuvarande regler gör det enkelt att sätta dit konsumenter för brister i arbetsmiljön, men de leder knappast till bättre arbetsmiljö. Detta då konsumenterna varken känner till vilket ansvar de har och vad de i så fall ska göra.

- Jag tror inte heller att hantverkarna skulle gilla att konsumenter hänger dem över axeln och lägger sig i hur de ska såga, borra eller dra el på ett arbetsmiljösäkert sätt. Det blir bara dålig stämning. Det bästa är därför att byggfirmorna står för arbetsmiljöansvaret även vid delade entreprenader. De vet ju hur jobben ska göras, inte konsumenterna, säger Ulf Stenberg. 

Svar på frågorna i Villaägarnas enkät om arbetsmiljöansvar

  1. Om du anlitar en snickarfirma, en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att renovera köket, har du arbetsmiljöansvaret. Det kallas delad entreprenad. 
  2. När du anlitar en snickarfirma, som i sin tur anlitar en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att renovera köket, är det en totalentreprenad. Snickarfirman står då för arbetsmiljöansvaret. 
  3. Om du anlitar en snickarfirma, som i sin tur anlitar en rörmokarfirma för att renovera köket och samtidigt själv anlitar en elektrikerfirma, rör det sig om en delad entreprenad där du har arbetsmiljöansvaret. 
  4. När du först anlitar snickarfirman och när snickarfirman är klar i köket, anlitar rörmokarfirman, och när rörmokarfirman är klar, anlitar elektrikerfirman, står respektive firma för arbetsmiljöansvaret för sin del. 

Dokumentera ditt byggprojekt i Min Villa

I Min Villa kan du lägga in genomförda och kommande byggprojekt i en underhållsplan för ditt hus. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags att genomföra projektet, och dokumentera allt du gör i text och bild.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.