Deklarationspapper
Hammare och spik
Deklarationspapper

Blåst av hantverkaren på rotavdraget

Installationen av en värmepump blev en mardröm för Ann-Mari. Hantverkarens faktura underkändes i en skattekontroll och han fick återbetala ett redan utbetalt rotavdrag. Då stämde han Ann-Mari som blev dömd att ersätta hantverkaren – trots att felet var hans.

Ann-Mari Broman bor på landet utanför Åtvidaberg i ett äldre hus och funderade i slutet av 2013 på att köpa en värmepump som skulle torka tvätt under vintern. Hon vände sig till en firma i närheten som både sålde och installerade värmepumpar.

– Vi skrev ett avtal där det framgick att den totala kostnaden före rotavdrag var 19 500 kronor, varav 17 000 kronor var arbetskostnad och 2 500 kronor var priset för pumpen, som var begagnad, berättar Ann-Mari.

Hon var berättigad till rotavdrag och skulle då betala 11 000 kronor efter rotavdraget på 8 500 kronor. I avtalet fanns emellertid en klausul som Ann-Mari undrade över. Det stod att om Skatteverket inte skulle bevilja rotavdrag var det hon som skulle bli betalningsansvarig till hantverkaren. 

"Det är en schablonformulering"

– När jag undrade förklarade han att detta bara var en schablonformulering. Den var en gardering om det skulle visa sig att jag inte hade rätt till rotavdrag, så jag lät mig nöja mig med det.

Rotavdraget beviljades och hantverkaren installerade värmepumpen, varpå Ann-Mari betalade hans faktura på 11 000 kronor och sedan godkändes ­rotavdraget. Men året därpå gjorde Skatteverket en riktad kontroll mot värmepumpsinstallatörer eftersom många debiterade en orimligt hög arbetskostnad, vilket i sin tur orsakade för höga rotavdrag.

Ingen skattereduktion

I oktober 2014 fick därför Ann-Mari brev från Skatteverket som skrev att hantverkaren inte hade lämnat in underlag för hur han hade beräknat arbetskostnaderna, inte heller hade han skickat in kvitton på materialkostnader.

"Därför medges du inte någon skattereduktion", skrev Skatte­verket till Ann-Mari. 

– Hur skulle jag kunna veta dessa regler? För att vara helt säker skulle jag ju behövt skicka in hantverkarens offert i förväg till Skatteverket och få den godkänd.

Kvinna står vid rött hus och kollar ut

 Ann-Mari Broman utanför sitt hus.

Hantverkaren återbetalningsskyldig

Hantverkaren blev återbetalningsskyldig men skickade istället en faktura till Ann-Mari på de 8 500 kronor han hade gått miste om. Hon vägrade betala med hänvisning till att felet var hans. Han hänvisade emellertid till avtalet, där det uttryckligen står att det är Ann-Mari som ska betala om rotavdraget blir underkänt.

Ann-Mari bestred fakturan med hänvisning till att avtalat pris gäller samt att kravet är oskäligt enligt avtalslagen med resultatet att hantverkaren stämde henne i Kalmar tingsrätt. Där hjälpte det inte att hon anförde att hantverkaren muntligt hade sagt att hon bara skulle betala om felet skulle bero på henne.

Tingsrätten dömde i juli i år Ann-Mari att betala, och nu hade beloppet stigit till 12 150 kronor eftersom hon också ska betala rättegångskostnaderna.

Ann-Mari har överklagat domen

Men än är sista ordet inte sagt. Ann-Mari har överklagat domen till Göta hovrätt i Jönköping, och där har hon beviljats prövningstillstånd. Och tingsrättens dom är inte kristallklar.

Domstolen hänvisar i domen till ett gammalt mål i Svea hovrätt, som enligt tingsrätten skulle styrka kundens absoluta skyldighet att betala vid underkänt rotavdrag.

När Villaägarna nu beställer och läser denna hovrättsdom visar det sig att det målet inte är jämförbart med Ann-Maris fall. Där berodde det underkända rotavdraget på kunden, som hade lämnat fel information om sin fastighet.

– Jag sätter mitt hopp till att hovrätten ger mig rätt, säger Ann-Mari Broman.

Terese Wallinder, chef för Villa­ägarnas medlemsrådgivning, anser att det är oskäligt att konsumenten får betala kostnaden för det uteblivna rotavdraget, när det är hantverkarens uppgifter som varit felaktiga – som i Ann-Maris fall.

Terese Wallinder menar att även om hantverkaren enligt avtalet har rätt till ersättning för uteblivet rotavdrag, borde beställaren i många fall anses ha en motfordran på skadestånd mot hantverkaren.

Att denne missat att lämna in de uppgifter till Skatteverket som krävs kan vara ett kontraktsbrott som ska ge skadestånd med samma belopp som det uteblivna rotavdraget.

Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: Peter Holgersson

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.