Rött hus med mycket snö på taket
Hand ed vante på snöskyffel
Mycket snö på garagetak

Snö på taket - så skottar du

Snö på taket kan bli ett problem om det kommer stora mängder.

 1. Landet är indelat i olika snözoner där snömängderna räknas i söder från ca 100 kg/m2 till ca 550 kg/m2 i de snörikaste zonerna i Åre. Är husen byggda enligt i dag gällande byggregler ska taken tåla minst dessa tyngder. 

  Det är ytterst sällan ett tak behöver skottas på grund av att snölasten överstiger takets bärförmåga. För att du som fastighetsägare inte ska skotta ditt tak i ”onödan”, kan du genom att klicka på SMHI:s karta bland annat få information om hur mycket snö som har fallit.

  På 1970-talet var byggreglerna inte lika stränga. Har du ett hus från den tiden, får du räkna med att taket tål mindre laster. Snö har en densitet/tyngd på mellan 30-400 kg/m3. Packad gammal snö kan väga 200-300 kg/m3. 200kg/m2, vilket motsvarar ca, 40-50cm packad snö.

 2. Tecken på att snön på taket är för tung är när fönster och dörrar blir svåra att få upp och/eller att det smäller och knarrar i huset.

 3. Snö och is orsakar även andra problem än själva tyngden. Isen spränger sönder material vilket kan leda till vattenläckage. En meter istapp kan väga upp till 20 kg och orsaka allvarliga personskador och materiella skador om den faller.

 4. Carportar, altantak samt övriga tak med liten taklutning är extra känsliga för stora tyngder och kan i vissa fall behöva stöttas provisoriskt innan takskottning sker.

 5. Försök att alltid vara två personer på taket. Även en på marken, som kan varna om någon kan få snön på sig. Markera tydligt att takskottning pågår.

 6. Använd livlina och riktig säkerhetssele. Följ Arbetsmiljöverkets rekommendationer för takskottning.

 7. Börja skottningen uppe vid nock. Om snön släpper riskerar du annars att få den över dig. Tänk på att det kan vara farligt om snön avlägsnas i en olämplig ordningsföljd. Undvik därför en ojämn fördelning av snölasten.

 8. Det är lätt att skada underlag som papp, plåt och tegel. Lämna därför ett lager snö kvar på taket och använd en mindre vass skyffel av plast.

 9. Se till att inte den nedskottade snön skadar eller orsakar för stor tyngd på exempelvis intilliggande tak, balkonger och lamparmaturer.

 10. Behöver du hjälp med takskottningen? Anlita då professionella snöröjare. Takplåtslagerier är vanligtvis den yrkeskategori som utför arbetet. Förvissa dig om att firman har gällande ansvarsförsäkring för snöskottning, samt F-skatt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.