Nu kan du söka radonbidrag

Höga halter av radon är inget du vill ha i ditt hus. Från och med den 1 oktober 2018 har du möjlighet att söka radonbidrag för 50 procent av dina material- och installationskostnader för radonsanering upp till 25 000 kronor.

För 2018 har regeringen avsatt 31, 5 miljoner kronor till radonsanering av småhus - och 72 miljoner årligen 2019-2021.

Hus som ligger i direktkontakt med marken eller är byggda i blåbetong har oftare högre radonhalter än andra hus. Men det är svårt att på förhand bedöma vilka hus som har för höga halter av radon.

För att veta behöver du göra en radonmätning. Det säkraste resultatet får du om mätningen utförs under minst 60 dagar under årets kallare period, det vill säga när du värmer upp huset, även kallad eldningssäsongen. 

Mer information om vilka krav som gäller för att få bidraget finns på Boverkets eller Länsstyrelsen hemsida. En radonåtgärd kostar i genomsnitt 20 000 – 35 000 kronor och det är Länsstyrelsen som fattar beslut om du får bidraget eller inte. 

Fakta om radon:

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas av grundämnet radium. Radon finns naturligt överallt omkring oss, i luften vi andas, vattnet vi dricker och marken vi går på. Inomhus kan halterna bli högre än ute eftersom radonet fastnar på damm som vi andas in. Rökning är den i särklass vanligaste orsaken till lungcancer. Bor du dessutom i radonhus ökar risken ännu mer.

Läs mer på Boverket och strålsäkerhetsmyndigheten.

Källa: radea.se, byggkontakt.nu, boverket.se