Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Man mäter radon med radonmätare
Radhuslänga
Radhuslänga

Sök radonbidrag

För 2019 har regeringen avsatt 34 miljoner kronor till radonsanering av småhus – och det finns gott om pengar kvar. I Stockholms län finns det exempelvis 2,7 miljoner kronor kvar i kassan. Radonbidraget är 50 procent av dina material- och installationskostnader upp till 25 000 kronor.

I Sverige finns det hundratusentals bostäder som har för höga radonhalter. Regeringen har därför infört ett radonsaneringsbidrag för alla hus som har en radonhalt som överstiger 200 becquerel.

Hus som ligger i direktkontakt med marken eller är byggda i blåbetong har oftare högre radonhalter än andra hus. Men det är svårt att på förhand bedöma vilka hus som har för höga halter av radon.

För att veta behöver du göra en radonmätning. Det säkraste resultatet får du om mätningen utförs under minst 60 dagar under årets kallare period, det vill säga när du värmer upp huset, även kallad eldningssäsongen. 

Mer information om vilka krav som gäller för att få bidraget finns på Boverkets eller Länsstyrelsen hemsida. En radonåtgärd kostar i genomsnitt 20 000 – 35 000 kronor och det är Länsstyrelsen som fattar beslut om du får bidraget eller inte. 

Hur farligt är radon?

Radon ökar risken för lungcancer och det påverkar framför allt rökare. Idag rekommenderas att man inte ska ha en högre radonhalt än 200 Bq/m3. 

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas av grundämnet radium. Radon finns naturligt överallt omkring oss, i luften vi andas, vattnet vi dricker och marken vi går på. Inomhus kan halterna bli högre än ute eftersom radonet fastnar på damm som vi andas in. Rökning är den i särklass vanligaste orsaken till lungcancer. Bor du dessutom i radonhus ökar risken ännu mer.

Läs mer på Boverket och strålsäkerhetsmyndigheten.

Källa: Boverket

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.