Polis i grannområde pekar åt kvinna

Allt fler vill ha kamerabevakning

Funderar du på att sätta upp övervakningskameror runt ditt hus? Prestandan har förbättrats och priserna sjunkit under de senaste åren. Men det är en del att tänka på innan du slår till.

Kameror för privatpersoner, så kallade konsumentkameror, säljs för under 500 kronor för inomhusbruk och cirka 800 kronor för utomhusbruk.

- Det är viktigt att kamerorna är tåliga så att de klarar sig år ut och år in. Med andra ord kan det vara värt att betala lite mer för framför allt utomhuskamerorna, menar Jan Strandevall, kameraspecialist på Observera.

Vad ska du tänka på när du sätter upp kameror?

Du bör tänka på att övervakningskamerorna ska klara av den miljöpåverkan som det innebär att vara i drift dygnet runt, årets alla dagar, berättar Jan Strandevall.

- Övervakningskameran måste kunna generera en godtagbar bild också när det är mörkt, vilket ju oftast är fallet om syftet är att upptäcka inbrottstjuvar. Sedan måste den placeras så att endast den egna tomten kamerabevakas, säger Jan Strandevall.

Peter Beramand, Operations Director på Sector Alarm, menar att det är viktigt att du är noggrann med vad du filmar med kameran.

- Du får enbart filma/övervaka ytor du själv äger. Kameran får med andra ord aldrig vara riktad mot allmän väg, grannes fastighet eller liknande. Du bör också tänka på att placera den vid ett område som du faktiskt vill ha övervakat, ett ställe där det i vanliga fall inte ska vara något spring, säger Peter Beramand. 

Privat kamerabevakning är undantagen lagen

Privat kamerabevakning är undantagen både kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR). Det kallas privatundantaget. Som privatperson har du rätt att kamerabevaka i din egen bostad (och i andra byggnader på fastigheten) och på din tomt. Undantaget gäller dock inte utanför din tomt eller för byggnader, bilar eller båtar som används i yrkes- eller affärsverksamhet. Då omfattas kamerabevakningen av KBL och GDPR.

- Privatundantaget innebär att du varken behöver anmäla eller ansöka om kamerabevakningen, säger Jan Strandevall.

Något tillstånd behövs med andra ord inte. Avgörande är vad som fångas på bild, oberoende av var kameran är monterad.

- Du bör därför vid montering av kamera inomhus vara uppmärksam så att inte kameran täcker område utomhus utanför den egna tomten, säger Lena Rönngren, chef för rådgivningsavdelningen på Villaägarna.

Hemarbete kan påverka privatundantaget

Som tidigare nämnts omfattar inte privatundantaget sådant som faller inom ramen för näringsverksamhet eller som är utanför den privaträttsliga sfären.

- Det kan i dagens läge, då många jobbar hemifrån, vara en god idé att fundera över om kamerabevakning som tidigare varit laglig inte längre omfattas av privatundantaget, säger Lena Rönngren. 

Han berättar att det kan finnas skäl att ta bort den kamera som täcker byggnaden och dess eventuella entré och parkeringsplats om du bedriver verksamhet i en separat byggnad på din tomt som kamerabevakas.

- Det kan räcka att ändra kamerans riktning så att den inte längre täcker det aktuella området, säger Lena Rönngren. 

Funkar kamerabevakning mot inbrott?

Det finns, enligt Jan Strandevall, dåligt statistiskt och vetenskapligt underlag för att avgöra om kamerabevakning är effektivt mot inbrott, då det är svårt att genomföra mätbara studier.

- Det vanligaste sättet att mäta förändringar är att genomföra kamerabevakning på ett område och jämföra med ett likvärdigt område där övervakningskameror inte satts upp. Men likvärdigheten i dessa områden är svår att klargöra, säger Jan Strandevall.

Det beror också på om syftet är att förebygga inbrott eller att i efterhand, om inbrottet ändå skett, kunna utreda och lagföra den som begått inbrottet.

- Hur som helst gäller det att fundera över om inbrottstjuven väljer att försöka ta sig in trots uppsatta kameror. Sannolikt har det en brottsförebyggande effekt. Om olyckan ändå är framme finns det troligtvis en viss tillfredsställelse att se vem som varit inne och stulit i något förråd eller garage, säger Jan Strandevall.

Bra belysning ger ökad säkerhet

Bra belysning är inte bara bra för att få en fin bildkvalitet från övervakningskameran – det är också något som i sig håller inbrottstjuvarna borta.

- Riktigt bra kameror och sådana som med hjälp av IR-belysning (infraröd) kan se i totalt mörker kanske är att föredra om du inte vill ha belysning som stör nattron, säger Jan Strandevall.

Det är viktigt att inte sätta kameran för nära en ljusskälla, till exempel en utebelysning, berättar Peter Beramand. 

- Kamerans nattseende fungerar bättre ju mörkare det är och då kan för stark belysning försämra kvaliteten på det som filmas, säger Peter Beramand. 

Vad gör du om grannen riktar kameran mot ditt hus?

Då har grannen gjort fel, menar Jan Strandevall.

- Eftersom grannens kamerabevakning i sådant fall inte kan anses omfattas av privatundantaget så gäller istället KBL och GDPR. Och det kan aldrig gå att motivera en sådan bevakning utifrån vad dessa lagar kräver, säger Jan Strandevall.

Det bästa är att prata med grannen om det. Men om grannen struntar i din inställning, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som då kan utöva tillsyn. Ett brott mot KBL och GDPR kan få kostsamma konsekvenser i form av sanktionsavgifter eller skadestånd. Integritetsskyddsmyndigheten kan även besluta att bevakningen upphör.

- Detsamma gäller förstås omvänt om du själv gör fel, säger Jan Strandevall.

Tips om privat kamerabevakning:

  1. Välj tåliga kameror! Det kan vara värt att betala lite mer för framför allt utomhuskamerorna så att de håller längre och kan stå emot väder och vind.
  2. Fundera noga över placeringen så att upptagningsområdet blir så bra som möjligt utan att du bevakar utanför den egna tomten. Det kan vara värt besväret att välja en installationsmässigt besvärlig placering för bra resultat.
  3. Prova övervakningskameran på olika placeringar med ”löst” installerad kabel och se hur det ser ut över dygnet så att inte solljus eller andra ljuskällor under mörkrets timmar försämrar bilden.
  4. Sätt upp en skylt! Privatundantaget innebär att du inte behöver informera om den pågående kamerabevakningen, till exempel med den klassiska skylten. Men den informationen har sannolikt en betydande brottsprevention och du visar också hänsyn till dem som besöker bostaden i goda syften.
  5. Om du har betydande värden och/eller känner en oro för din egen säkerhet bör du anlita ett säkerhetsinstallationsföretag och mer professionell utrustning. Och du kan då också överväga att ansluta kamerorna till en larmcentral. Kamerabevakningstjänster ökar allt mer och vissa av dem erbjuder möjligheten att, genom videoanalys eller andra sensorer, övervaka och larma områden också utomhus.
  6. Fundera på om din kamerabevakning kan anses täckas av privatundantaget. Om du bedriver egen verksamhet hemma eller jobbar hemifrån så bör du ta bort kamerorna, rikta om dem eller säkerställa att kamerabevakningen är laglig enligt KBL och GDPR.
  7. Ta del av generell information om kamerabevakning på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Där kan du bland annat läsa om privatundantaget.


Källor: Observera, Sector Alarm 

Fotograf: Martin Andersson

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.