Sedlar
Papper med grafer och stapeldiagram
Svenska sedlar

Småhuspriserna har stabiliserats

Det prisfall på bostäder som påbörjades i augusti 2017 har mattats av. Trenden sedan december 2017 är svagt ökande i hela landet, med undantag för Stockholm, där priserna på småhus går sidledes. Det är också i Stockholm den största nedgången skett.

Sedan toppen i augusti 2017 har priserna i Stockholm gått ner 9 procent. I Malmö har priserna under samma period backat 2 procent och i Göteborg 4 procent. Priserna i ”mellanstora städer” har under samma period ökat med 0,4 procent. (Data för övriga landet ingår inte i HOX-index*.)

Vad ska man då tro om framtidens småhuspriser?

Prisfall och uppgångar brukar följa ett visst mönster. Även denna gång ser prisutvecklingen ut att följa samma dynamik. Prisförändringen år från år (blå linje i grafen nedan) har vänt uppåt, och följer samma mönster som efter sättningen år 2008 och år 2011. En annan faktor som pekar på fortsatt stabilisering, är att prisförväntningarna (röd linje i grafen nedan) brukar vända upp innan priserna rör sig uppåt. Även det kan man nu se i statistiken. Så om inget oförutsett inträffar i den övriga samhällsekonomin, bör priserna fortsätta att stabiliseras.

Några orosmoln finns fortfarande 

Det finns dock ännu några orosmoln – och då framförallt för bostadsrätter. Enligt DnB produceras det ungefär 20 000 ”exklusiva” bostadrätter för mycket i Stockholm och 40 000 i hela landet per år. Detta överutbud, tillsammans med hårdare interna bankregler kring utlåning och Finansinspektionens amorteringkrav, sätter press på byggbranschen. Peab har redan varslat 180 anställda och ”lyxbyggaren” Axxonen avvecklar sin verksamhet. Hur detta kommer att påverka samhällsekonomin i stort är i dagsläget svårt att förutse. Konjunkturen i sin helhet är emellertid alltjämt väldigt stark. Men byggbranschen är likväl något att hålla ögonen på framöver.

* HOX-prisindex är det mest tillförlitliga för att mäta prisutvecklingen, eftersom det tar hänsyn till lägenheternas storlek, läge, byggår, föreningsavgift, samt läge och tomtarea. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.